00

Најава во твојот профил
Нов корисник? | Заборавена лозинка?

 • Јазик

Академик Доoел Скопје


 • опис на производот
 • профил на компанијата
опис на производот
 • Опис на производот:Повеќе детали за книгата на: https://prodavnica.akademik.mk/product/тужби-на-граѓанското-и-трговското-пра/

  ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА

  Преку објаснувања како и општи согледувања, целта на овој обемен и исцрпен труд е да ја приближи материјата на тужбите преку практични и реални примери. 435 тужби, од областа на граѓанското и трговското право, како и работните и управните спорови, се прикажани, објаснети, и коментирани, преку насоки и препораки.

  Поделена во 6 дела, прикажани се тужби според законот за сопственост и други стварни права (според Закон за договорен залог, Закон за облигационите односи, Закон за наследувањето, Закон за семејство), тужби на трговското право (според Законот за трговски друштва, други закони од трговските дејности и тужби во врска со вршење на одделни дејности во стопанството), тужби во други правни субјекти, тужби според законот за работните односи, тужби според законите за граѓанските судски постапки и тужби според Законот за управни спорови. На крајот се прикажани апликации според процесните закони за поведување постапка пред Европскиот суд за човековите права.

  Трудот е збогатен и со примери за противтужби, приговори и предлози, како и со општи согледувања, карактеристики и објаснувања за секој од законите. Кусиот, но темелен вовед јаобјаснува тужбата како средство на имотноправната заштита, при што се опфатени поимот имотноправна заштита и поимањата за барањето (претензијата, претенцијата), за тужбата и за правото на правна заштита.

  Оваа своевидна „архива“ на тужбите, заедно со прописите, објаснувањата и судската практика претставува искулучително богат и значаен придонес кон материјата на тужбите и е документ кој во голема мера ќе им помогне и на теоретичарите и на практичарите.
 • Достапност:Има залиха
 • профил на компанијата

  Академик Дооел Скопје

  • Опис на компанијата:- Најбрз и најлесен пристап до целокупното важечко законодавство на Македонија преку сеопфатната и дневно ажурирана збирка на прописи, akademika.com.mk - Пристап до стручна, квалитетна и богата правна литература - Релевантни и практични обуки на правни теми поврзани со секојдневното работење - Годишна конференција „Управување со правни ризици“
  • Име на контакт лице:akademik@akademik.com.mk
  • Адреса:Рајко Жинзифов
  • Поштенски број:50
  • Град:Скопје , Македонија
  • Мобилен #:02 3246813
  • Телефон #:02 3237465
  • Локација на мапа:Прикажи  023237465

  корисничка поддршка