00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

FRAGMAT графитен стиропор


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:ГРАФИТЕН СТИРОПОР FRAGMAT-NEO SUPER F по правило е со темно сива боја, без мирис и не содржи штетни состојки по здравје. Изработен е во правоаголен облик 0.5m х 1.0m , со стандардни дебелини од 20 до 200 mm. Квалитетот одговара на стандардот ЕН 13163, а горливоста (запаливоста) одговара по DIN 4102 во класа B1 или по EN 13501-1 во класа Е.
  Не содржи фреон (CFC free).
  Истиот е со подобрена изолативна моќ so λ=0.030W/m.K и него поседуваме сертификат за квалитет и CE ознака од акредитирана лабораторија.
  Плочите FRAGMAT-NEO SUPER F се употребуваат како топлотна изолација во системи за фасади и изолација на кровови

  1цм-38ден/м2
  2цм-77ден/м2
  5цм-192ден/м2
  8цм-303ден/м2
  10цм-385ден/м2
 • Availability:In Stock
 • Place of Origin:Macedonia
 • company profile

  Fragmat-mak

  • Company introduction:FRAGMAT MAK е мешовита словенечко-македонска компанија која се занимава со производство на EPS (експандиран полистирен) - стиропор. Фирмата е регистрирана на крајот од 2003 година а со производство започна во март 2004-та со 12 вработени, чиј број денес се зголеми на 19 работници. Деловната стратегија на компанијата FRAGMAT MAK е базирана на следење на светските стандарди кога станува збор за експандираниот полистирен. Во процесот на производството се користи исклучиво влезна суровина од произведувачи кои имаат сертификат ISO 9001 или ISO 9002, што гарантира квалитет на готовите производи. FRAGMAT MAK е дел од групацијата FRAGMAT, во чиј состав се наоѓаат и FRAGMAT TIM, FRAGMAT IZOLIRKA и DEMIT од Словенија, потоа OKIPOR - Загреб и Сплит, Хрватска, FRAGMAT IZOLIRKA Грачаница, Босна и Херцеговина и TIM IZOLIRKA Шид, Србија, што значи дека групацијата FRAGMAT покрива голем дел од пазарот во Југуисточна Европа. Компанијата FRAGMAT MAK се наоѓа на многу убава локација на самиот магистрален пат Куманово - Софија (Бугарија) што и овозможува покривање на пазарите во: •Македонија, •Бугарија, •Србија и •Косово. Станува збор за нова фабрика со површина од 3500 m2, изградена на локација од 5500 m2. FRAGMAT MAK со своите производи покрива голем дел од пазарот во Македонија а околу 28% од вкупната продажба е пласирана на пазарите во Бугарија, Косово, Албанија, Србија и околу 10% од вкупниот извоз се реализира на германскиот пазар. Во текот на своето работење фабриката воведе во призводство и нови артикли, како што се украсните фасадни профили и столбови, потоа повеќе иновации во градежништвото, олеснети меѓукатни конструкции (систем FRAGMAT MК1 и МК2), надворешни фасадни ѕидови од стиропор (систем FRAGMAT N31) за кои е добиена исправа за патент од Државен завод за индустриска сопственост. Овие производи наоѓаат се поголема примена при изградбата на градежни објекти, како во Македонија така и во Бугарија и Србија. Освен со производство на EPS, FRAGMAT MAK се занимава и со продажба на сите матери
  • Contact Person Name:Данијел Крстиќ
  • Address:Индустриска зона б.б., нас.Карпош
  • Post Code:1300
  • City:Kumanovo , Macedonia
  • Cell Phone #:072 266739
  • Telephone #:031 431100
  • Fax #:031 437744
  • Geo Location:Show  031431100

  shopping assistance