00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

  • Language

Fragmat-mak

  • Company introduction:FRAGMAT MAK е мешовита словенечко-македонска компанија која се занимава со производство на EPS (експандиран полистирен) - стиропор. Фирмата е регистрирана на крајот од 2003 година а со производство започна во март 2004-та со 12 вработени, чиј број денес се зголеми на 19 работници. Деловната стратегија на компанијата FRAGMAT MAK е базирана на следење на светските стандарди кога станува збор за експандираниот полистирен. Во процесот на производството се користи исклучиво влезна суровина од произведувачи кои имаат сертификат ISO 9001 или ISO 9002, што гарантира квалитет на готовите производи. FRAGMAT MAK е дел од групацијата FRAGMAT, во чиј состав се наоѓаат и FRAGMAT TIM, FRAGMAT IZOLIRKA и DEMIT од Словенија, потоа OKIPOR - Загреб и Сплит, Хрватска, FRAGMAT IZOLIRKA Грачаница, Босна и Херцеговина и TIM IZOLIRKA Шид, Србија, што значи дека групацијата FRAGMAT покрива голем дел од пазарот во Југуисточна Европа. Компанијата FRAGMAT MAK се наоѓа на многу убава локација на самиот магистрален пат Куманово - Софија (Бугарија) што и овозможува покривање на пазарите во: •Македонија, •Бугарија, •Србија и •Косово. Станува збор за нова фабрика со површина од 3500 m2, изградена на локација од 5500 m2. FRAGMAT MAK со своите производи покрива голем дел од пазарот во Македонија а околу 28% од вкупната продажба е пласирана на пазарите во Бугарија, Косово, Албанија, Србија и околу 10% од вкупниот извоз се реализира на германскиот пазар. Во текот на своето работење фабриката воведе во призводство и нови артикли, како што се украсните фасадни профили и столбови, потоа повеќе иновации во градежништвото, олеснети меѓукатни конструкции (систем FRAGMAT MК1 и МК2), надворешни фасадни ѕидови од стиропор (систем FRAGMAT N31) за кои е добиена исправа за патент од Државен завод за индустриска сопственост. Овие производи наоѓаат се поголема примена при изградбата на градежни објекти, како во Македонија така и во Бугарија и Србија. Освен со производство на EPS, FRAGMAT MAK се занимава и со продажба на сите матери
  • Contact Person Name:Данијел Крстиќ
  • Address:Индустриска зона б.б., нас.Карпош
  • Post Code:1300
  • City:Kumanovo , Macedonia
  • Cell Phone #:072 266739
  • Telephone #:031 431100
  • Fax #:031 437744
  • Geo Location:Show

Location

Images

Logo

Other

Company profile complete78.12%
Number of products116
Member since15 May, 2012
Last activity14:47:01 , 20 Feb, 2024
Would you like to receive seasonal discounts?


070/287-777

shopping assistance