00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Construction of water supply


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:The main activity of ENERGOMONT Skopje is construction of atmospheric and sewerage system, internal and external water systems with sanitary, water supply systems in all buildings as well as hot channels, substations, and installation of internal heating.
 • Availability:Contact
 • Seller:Energomont
 • company profile

  Energomont

  • Company introduction:Моментално во АД ЕНЕРГОМОНТ Скопје се вработени 49 работника, и тоа исклучиво високо квалитетен стручен кадар од инженери, техничари и квалификуван и високо квалификуван кадар за оваа бранша. Од основниот капитал располага со деловен простор: станбена зграда, бараки и магацински простор на ул.Трета Македонска Бригада ББ, Скопје, како и сопствен возен парк. Основна дејност на АД ЕНЕРГОМОНТ Скопје е изведување на атмосферска и фекална канализација, внатрешен и надворешен водовод со санитарни уреди, системи за водоснабдување со сите пратечки градежни објекти на населени места со пумпни станици и резервоари и хидрофорски построенја, како и топловодни канали, подстаници,и инсталација за внатрешно греење. Во нашата фирма постои и посебна Е.Е. за изведба на електроинсталации. Во тековното работење на АД ЕНЕРГОМОНТ Скопје има изведено огромен број на објекти во земјава и странство, а ке ги наброиме позначајните. Голем број на станбени објекти во Скопје и др.градови низ Републикава и поранешна СФРЈ, како и странство во Германија, Чешка, Русија, Ирак и Италија.
  • Contact Person Name:Енергомонт
  • Address:бул.3-та Македонска Бригада б.б.
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:02/2443880
  • Geo Location:Show  022443880

  shopping assistance