00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

  • Language

Energomont

  • Company introduction:Моментално во АД ЕНЕРГОМОНТ Скопје се вработени 49 работника, и тоа исклучиво високо квалитетен стручен кадар од инженери, техничари и квалификуван и високо квалификуван кадар за оваа бранша. Од основниот капитал располага со деловен простор: станбена зграда, бараки и магацински простор на ул.Трета Македонска Бригада ББ, Скопје, како и сопствен возен парк. Основна дејност на АД ЕНЕРГОМОНТ Скопје е изведување на атмосферска и фекална канализација, внатрешен и надворешен водовод со санитарни уреди, системи за водоснабдување со сите пратечки градежни објекти на населени места со пумпни станици и резервоари и хидрофорски построенја, како и топловодни канали, подстаници,и инсталација за внатрешно греење. Во нашата фирма постои и посебна Е.Е. за изведба на електроинсталации. Во тековното работење на АД ЕНЕРГОМОНТ Скопје има изведено огромен број на објекти во земјава и странство, а ке ги наброиме позначајните. Голем број на станбени објекти во Скопје и др.градови низ Републикава и поранешна СФРЈ, како и странство во Германија, Чешка, Русија, Ирак и Италија.
  • Contact Person Name:Енергомонт
  • Address:бул.3-та Македонска Бригада б.б.
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:02/2443880
  • Geo Location:Show

Location

Images

Logo

Other

Company profile complete62.50%
Number of products3
Member since05 Mar, 2014
Last activity15:37:52 , 21 Feb, 2024
Would you like to receive seasonal discounts?


070/287-777

shopping assistance