00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Транспорт и логистика


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Мактренд располага со сопствени транспортни возила кои се опремени за траснпорт на различни видови стоки (палетизирана, непалетизирана, опасни материи – АДР итн.) Поседуваме и ЦЕМТ дозволи што ни овозможува вршење на траспорт помеѓу трети земји. Располагаме со ЦМР осигурување во висина од 200.000 евра како за нашите возила така и за возилата што товарат преку нас. Постојаната комуникација со транспортните возила е основниот сегмент во начинот на функционирање на нашата компанија.
 • Seller:Maktrend
 • company profile

  Maktrend

  • Company introduction:Компанијата “Мактренд – транспорт и логистика” е основана во 1991 година и претставува една од првите приватни компании за траснпорт во Македонија. Од самиот почеток, патот кон успехот на Мактренд одржува нагорна линија, како резултат на нашата континуирана, долгогодишна и успешна работа. Основна дејност на компанијата Мактренд е меѓународен транспорт на стоки и складирање на стока под царински надзор. Компанијата располага со сопствен деловен простор, јавен царински склад и возен парк составен од транспортни возила кои ги исполнуваат најновите еко-стандарди (еколошки камиони). Во моментов компанијата Мактренд вработува 24 лица кои се стручно оспособени да можат професионално да одговорат на зададените задачи. Целокупниот персонал стриктно ја следи политиката на компанијата во врска со квалитетот на услугата и задоволството на клиентот.
  • Contact Person Name:Роџер
  • Address:Борис Трајковски 280/a, Нова Индустриска зона Пинтија (Првомајска)
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Cell Phone #:078 267099
  • Telephone #:02 2729900
  • Fax #:02 2728844
  • Geo Location:Show  022729900

  shopping assistance