00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Специјализиран тренинг за среден менаџмент - 3 ниво


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Цел на специјализираниот тренинг
  Специјализираниот тренинг има за цел да одговори на специфичните потреби на раководителите од средно ниво така што нуди знаење, вештини и техники за ефикасно раководење на вработените, успешно балансирање на индивудуалните задачи со барањата на претпоставените од повисоко ниво, притоа сведувајќи го нивото на стрес на минимум.

  Опфат-теми:
  Водење (на вработените) преку делегирање
  Приоритизирање и ефикасно управување со времето
  Управување со тимови и проекти
  Следење и оценка на работењето на вработените

  Целна група
  Специјализираниот тренинг е наменет за сите раководители од средно ниво, без разлика дали станува збор за помала бизнис организација или поголема компанија. Наменет е за сите оние кои раководат со тим, а истовремено за своето работење одговараат кај претпоставен од повисоко ниво.

  Методологија на работа
  Специјализираниот тренинг има интерактивен карактер, со практична и применлива методологија како и користење на визуелни алатки (LCD проектор, smart табла, флип-чарт и сл.) Тренингот се одвива со физичко присуство.

  Материјали
  Презентациски материјал, практични вежби како и други дополнителни материјали.

  Времетраење
  Специјализираниот тренинг соджи 4 посебни модули/теми, со времетраење до 5 часа по модул/тема во утврдени термини/датуми. Динамика на одржување на модулите е еднаш неделно, односно во период од 4 недели.

  По завршување на специјализираниот тренинг се добива Сертификат за учество.
  Цена: 600 евра + ддв во денарска противвредност.
  Повеќе информации и пријавување на: моб: 075 255 899 или на e-mail: dbojkova@ceed-macedonia.org
 • Availability:In Stock
 • Minimum Order Quantity:1
 • company profile

  ЦЕЕД Македонија

  • Company introduction:CEED Бизнис клубот во Македонија е платформа за вмрежување и до-едукација на бизнисмени, односно единствен бизнис клуб од ваков тип со 15 години традиција, кој нуди комбинација на формалнa и неформалнa едукација во рамки на платформата, но само на внимателно избрани претприемачи и компании кои делат иста визија, односно верување дека единствено преку развој и поддршка меѓу основачите може да ја трансформираме бизнис климата и инспирираме полово еднаква, претприемачки ориентирана младина. Од постоечкото членство броиме близу 100тина компании и статистиката следствено е: - Просечен број на вработени на членките – 55 - Просечно време на членување – 7 години - Застапеност по сектори: IT сектор – 18%, Finance сектор - 14%, Food and/or Marketing -10%. - Просечни годишни приходи по членка = 2,7 mil EUR
  • Contact Person Name:Александар Богески
  • Address:Орце Николов 202-1/36
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Cell Phone #:02 3079911
  • Telephone #:02 3079191
  • Geo Location:Show  023079191

  shopping assistance