00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Основи на програмирање во Python

Основи на програмирање во Python

Цената е со вклучен ДДВ
6.800 MKD

 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:На овој курс ќе се запознаете со тоа како се користи Python за решавање комплексни проблеми, ќе ги научите основните практики и концепти за програмирање, како и библиотеките и алатките за овој програмски јазик.

  Зошто Python:
  •Python е еден од најлесните програмски јазици
  •Има многу широка примена
  •Моментално е меѓу најбараните и напопуларните програмски јазици во светот

  45 часа од по 45 минути

  Содржина на курсот:

  Вовед во алгоритми
  Основи на програмирање во Python
  Што е програмирање. Типови програмски јазици
  Виши и нижи програмски јазици
  Историја на Python
  IDE
  Синтакса
  Коментари
  Пресметки, форматирање, user input
  Променлива. Типови променливи
  Правила за дефинирање на променливи
  Форматирано печатење
  Типови на податоци
  Логички операции
  Структура за избор од 2 можности
  Комбинирање и вгнездување
  Вежби
  Листи
  Креирање, Бришење,
  Дополнување
  Функции
  Tuples
  Dictionaries
  Sets
  Циклуси
  Со броење на циклуси
  Со услов
  Функции
  Handling errors
  Користење на бази на податоци
  Вежби - Автоматизирање на едноставни работи
  Повторување и утврдување

 • Seller:ESP
 • company profile

  ESP

  • Company introduction:Визија ЕСП - Скопје е основано во 1999 година како центар за преводи / толкување, обука по странски јазици и компјутерска обука од страна на врвни професионалци кои делеа јасна визија: Бескомпромисна потрага по врвен квалитет во услугите што ЕСП ги нуди, со што ЕСП ќе израсне во центар на извонредност за обука по странски јазици, компјутери и обуки за развивање и управување на човечки ресурси, кој влева сигурност кај посетителите во успешност на процесот на учење на странски јазик, компјутерско описменување, како и обука за усовршување. ЕСП опстојува на таа визија, и во потрага по квалитет добивката е од второстепено значење. Мисија Текот на работењето, искуствата и знаењата стекнати во тој процес, овозможија од визијата на ЕСП да се развие мисијата на ЕСП: Целосна посветеност кон непречен напредок на клиентите во усовршување на нивните познавања од избраната област, која најдобро е изразена преку Нашето мото Развивај го човечкиот потенцијал! Потврда за квалитет во наставата Од Мај 2006 ЕСП е целосно акредитирано од MAQS (МАКС) - Македонска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици (Асоцијативна членка на EAQUALS - Европска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици). Насоченост кон потребите на клиенти Еден од најважните темели за дизајнирање на нашите обуки се токму утврдените потреби и очекувани исходи на клиентите, врз основа на што изведувачите и посетителите заедно работат на постигнување на договорените цели на најефикасен можен начин
  • Contact Person Name:Лидија Таскова Попова
  • Address:9-ти Мај 4
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:02 3246041
  • Year registered:1999
  • Geo Location:Show  023246041

  shopping assistance