00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Excel - напредни техники

Excel - напредни техники

Цената е со вклучен ДДВ
6.000 MKD

 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Овој курс е наменет за слушателите кои веќе имаат одредени предзнаења од Excel. Целта на курсот е да се совладаат напредните алатки од Excel за работа со табели, разни пресметки и анализи со цел да постигнат поголема професионалност и ефикасност во изработката на разни документи.

  18 часа по 60 минути

  Содржина на напреден Excel:

  Работа со повеќе работни листови
  Функции sumif, countif, sumproduct
  Кoмбинирaње на функции
  Апсолутни и релативни референци
  Сортирање
  Филтрирање
  Вметнување на форми
  Сложени графикони, графикони со секундарна оска
  Копирање на графикон во Word
  Заштита на работен лист
  Валидација на ќелии
  Макро инструкции
  Pivot Table & Pivot Chart
  Текстуални, логички, математички и тригонометриски, статистички функции
  Конверзија на редови во колони и обратно
  Уредување на страници пред печатење
  Насловни редици и колони за повторување на секоја страница при печатење
 • Availability:In Stock
 • Seller:ESP
 • Place of Origin:Macedonia
 • Minimum Order Quantity:1
 • company profile

  ESP

  • Company introduction:Визија ЕСП - Скопје е основано во 1999 година како центар за преводи / толкување, обука по странски јазици и компјутерска обука од страна на врвни професионалци кои делеа јасна визија: Бескомпромисна потрага по врвен квалитет во услугите што ЕСП ги нуди, со што ЕСП ќе израсне во центар на извонредност за обука по странски јазици, компјутери и обуки за развивање и управување на човечки ресурси, кој влева сигурност кај посетителите во успешност на процесот на учење на странски јазик, компјутерско описменување, како и обука за усовршување. ЕСП опстојува на таа визија, и во потрага по квалитет добивката е од второстепено значење. Мисија Текот на работењето, искуствата и знаењата стекнати во тој процес, овозможија од визијата на ЕСП да се развие мисијата на ЕСП: Целосна посветеност кон непречен напредок на клиентите во усовршување на нивните познавања од избраната област, која најдобро е изразена преку Нашето мото Развивај го човечкиот потенцијал! Потврда за квалитет во наставата Од Мај 2006 ЕСП е целосно акредитирано од MAQS (МАКС) - Македонска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици (Асоцијативна членка на EAQUALS - Европска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици). Насоченост кон потребите на клиенти Еден од најважните темели за дизајнирање на нашите обуки се токму утврдените потреби и очекувани исходи на клиентите, врз основа на што изведувачите и посетителите заедно работат на постигнување на договорените цели на најефикасен можен начин
  • Contact Person Name:Лидија Таскова Попова
  • Address:9-ти Мај 4
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:02 3246041
  • Year registered:1999
  • Geo Location:Show  023246041

  shopping assistance