00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Геодетски работи во градежништвото


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:обновување на меѓи, физичка делба на парцели, етажен премер на објекти,нумерички податоци, промена на катастарска култура,идентификација на парцели,реамбулација, судски геодетски вештачења, елаборати за експропријација, геодетски работи во градежништвото, посредување при запишување сопственички права на недвижности
 • Availability:Contact
 • company profile

  Alfa Geodet

  • Company introduction:Физичка делба на парцели Етажен пример на објекти Идентификација на парцели Судски геодетски вештачења
  • Contact Person Name:Игор
  • Address:бул.Партизански одреди 46-а-1/2
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Cell Phone #:078/488-919
  • Telephone #:(02)3256779
  • Fax #:02
  • Geo Location:Show  023256779

  shopping assistance