00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Helix-K Accounting Software


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:HELIX-K е специјално дизајнирано и преку 25 години развивано софтверско решение кое успешно го применуваат преку 1600 компании. Опфаќа комплетно книговодство, комплетна евиденција на магацини и продавници како и анализа на продажба, должници, наплати, промет, комерција по региони и градови.

  Во HELIX е вградена поврзаност на податоците, автоматизми на пренос и книжење кои ќе Ви овозможат лесно да се справите и со најобемен број документи. HELIX сигурно ќе ја олесни работата на секој книговодител, магационер, продавач или комеријалист бидејќи со ажурирање на еден документ, во HELIX автоматски се ажурираат сите релевантни сегменти во кои тој документ треба да се рефлектира.
 • Availability:Contact
 • Seller:Zonel
 • company profile

  Zonel

  • Company introduction:Kako rapot no na maiden sto lici, so 4tra zica posle Зонел Софтвер е компанија која изработува софтвер за целосен увид, евиденција и менаџмент на ресурсите за секое претпријатие. Нашето програмско решение HELIX, постои преку 18 години на пазарот и се користи во преку 1200 бизниси и установи ширум државата и пошироко. HELIX има можност за приспособување на секоја потреба на секој бизнис. Секоја поединечна функција може да биде вклучена во Вашиот програмски пакет, зависно од Вашите реални потреби. Вклучена и работа преку интернет. Основните модели на HELIX се Helix K - КОМПЛЕТНО КНИГОВОДСТВО Helix M - МАТЕРИЈАЛНО И КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ Helix P - МАЛОПРОДАЖБА Helix P2 - РЕСТОРАНСКО РАБОТЕЊЕ Helix L - ЛИЧЕН ДОХОД Helix Mobile (амбулантна и теренска наплата и увид) Gate Keeper - ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО ВРЕМЕ
  • Contact Person Name:Гоце
  • Address:Васил Ѓоргов 34-1/3
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Cell Phone #:075356233
  • Telephone #:022401204
  • Fax #:022402273
  • Geo Location:Show  022401204

  shopping assistance