00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

  • Language

Zonel

  • Company introduction:Kako rapot no na maiden sto lici, so 4tra zica posle Зонел Софтвер е компанија која изработува софтвер за целосен увид, евиденција и менаџмент на ресурсите за секое претпријатие. Нашето програмско решение HELIX, постои преку 18 години на пазарот и се користи во преку 1200 бизниси и установи ширум државата и пошироко. HELIX има можност за приспособување на секоја потреба на секој бизнис. Секоја поединечна функција може да биде вклучена во Вашиот програмски пакет, зависно од Вашите реални потреби. Вклучена и работа преку интернет. Основните модели на HELIX се Helix K - КОМПЛЕТНО КНИГОВОДСТВО Helix M - МАТЕРИЈАЛНО И КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ Helix P - МАЛОПРОДАЖБА Helix P2 - РЕСТОРАНСКО РАБОТЕЊЕ Helix L - ЛИЧЕН ДОХОД Helix Mobile (амбулантна и теренска наплата и увид) Gate Keeper - ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО ВРЕМЕ
  • Contact Person Name:Гоце
  • Address:Васил Ѓоргов 34-1/3
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Cell Phone #:075356233
  • Telephone #:022401204
  • Fax #:022402273
  • Geo Location:Show

Location

Images

Logo

Other

Company profile complete75.00%
Number of products8
Member since11 Jul, 2012
Last activity09:03:03 , 06 Jul, 2018
Would you like to receive seasonal discounts?


070/287-777

shopping assistance