00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Helix-L Program for all types of personal income


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Конечно програм кој е секош предвреме ажуриран со сите законски промени. Програм во кој можете сами да конфигурирате што да се земе или не во основица, што се казни, награди, прекувремени, ... кои се придонеси, повеќе боледувања, ... ПДД-МП го примаат во Управа, печати вирмани, автоматско книжење, платни списоци што сами ќе ги креирате!!!
 • Availability:Contact
 • Seller:Zonel
 • company profile

  Zonel

  • Company introduction:Kako rapot no na maiden sto lici, so 4tra zica posle Зонел Софтвер е компанија која изработува софтвер за целосен увид, евиденција и менаџмент на ресурсите за секое претпријатие. Нашето програмско решение HELIX, постои преку 18 години на пазарот и се користи во преку 1200 бизниси и установи ширум државата и пошироко. HELIX има можност за приспособување на секоја потреба на секој бизнис. Секоја поединечна функција може да биде вклучена во Вашиот програмски пакет, зависно од Вашите реални потреби. Вклучена и работа преку интернет. Основните модели на HELIX се Helix K - КОМПЛЕТНО КНИГОВОДСТВО Helix M - МАТЕРИЈАЛНО И КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ Helix P - МАЛОПРОДАЖБА Helix P2 - РЕСТОРАНСКО РАБОТЕЊЕ Helix L - ЛИЧЕН ДОХОД Helix Mobile (амбулантна и теренска наплата и увид) Gate Keeper - ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО ВРЕМЕ
  • Contact Person Name:Гоце
  • Address:Васил Ѓоргов 34-1/3
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Cell Phone #:075356233
  • Telephone #:022401204
  • Fax #:022402273
  • Geo Location:Show  022401204

  shopping assistance