00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Technical inspection


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:CRC е компанија за регистрација и технички преглед на сите видови моторни возила.
 • Availability:Contact
 • company profile

  CRC car registration centar

  • Company introduction:’ЦРЦ- регистрација на возила ДОО’’, СЕ НА ЕДНО МЕСТО !!! - Технички преглед на сите моторни возила - Полиса за осигурување - Шалтер на МВР - Банка - Дозвола за управување со туѓо возило во странство - Меѓународна возачка дозвола - Единечно одобрување на возила (хомологација) - Одобрување на тип на возила ( типска хомогогација) - Одобрување на преправени и поправени возила ( АТЕСТИ) - Техничко експлотациони услови - Евидентирање на промени кај возила - Кафетерија - Автоперална Наши партнери Цертус ( Certus) осигурување
  • Contact Person Name:Далибор
  • Address:Лепенец 10
  • City:Skopje , Macedonia
  • Cell Phone #:070327745
  • Telephone #:022050180
  • Fax #:02
  • Geo Location:Show  022050180

  shopping assistance