00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

  • Language

CRC car registration centar

  • Company introduction:’ЦРЦ- регистрација на возила ДОО’’, СЕ НА ЕДНО МЕСТО !!! - Технички преглед на сите моторни возила - Полиса за осигурување - Шалтер на МВР - Банка - Дозвола за управување со туѓо возило во странство - Меѓународна возачка дозвола - Единечно одобрување на возила (хомологација) - Одобрување на тип на возила ( типска хомогогација) - Одобрување на преправени и поправени возила ( АТЕСТИ) - Техничко експлотациони услови - Евидентирање на промени кај возила - Кафетерија - Автоперална Наши партнери Цертус ( Certus) осигурување
  • Contact Person Name:Далибор
  • Address:Лепенец 10
  • City:Skopje , Macedonia
  • Cell Phone #:070327745
  • Telephone #:022050180
  • Fax #:02
  • Geo Location:Show

Location

Images

Logo

Other

Company profile complete71.88%
Number of products3
Member since25 Nov, 2015
Last activity14:39:35 , 08 Nov, 2016
Would you like to receive seasonal discounts?


070/287-777

shopping assistance