00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

БАРУН – Јачмен со исклучителен приност и квалитет


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Биолошко – продуктивни карактеристики: - Отпорност на ниски температури ; - Ниска сорта ( околу 80cm ), со цврсто и еластично стебло ; - Време на зреење: средно рана сорта ; - Отпорност на болести: одлична ; - Отпорност на полегнување: одлична ; Карактеристики на зрното и технолошки квалитет: - Големо зрно со маса на 1000 зрна од 46-48g ; - Хектолитарска маса: 68-72kg ; - Содржина на протеини: 10,5-13% ; - Застапеност на зрна I класа > 90% ; Агротехника: - Оптимална густина на сеидба од 900-1100 кл.зрна/м2 ; - Оптимален рок за сеидба: 1-20 октомври ; - Добар квалитет се постигнува со примена на соодветна технологија на производство ; Намена: - Сорта наменета за производство на јачменов слад, сточна храна и човечка исхрана;
 • Availability:Contact
 • Seller:Klecovce
 • company profile

  Klecovce

  • Contact Person Name:Клечовце
  • Address:3-та Македонска бригада 66
  • City:Kumanovo , Macedonia
  • Telephone #:031 476061
  • Geo Location:Show  031476061

  shopping assistance