00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

АМАЗОНЕ- Приносна сорта на јачмен за двострука намена


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Биолошко-продуктивни карактеристики: - Отпорност на ниски температури ; - Време на зреење: средно рана сорта ; - Отпорност на болести: одлична ; - Отпорност на полегнување: одлична ; Карактеристики на зрното и технолошки квалитет: - Маса на 1000 зрна: 48-50g ; - Хектолитарска маса:75-79kg ; - Содржина на протеини: 10,5-12,5% ; - Застапеност на зрна I класа >90% ; - Содржина на фин екстракт во јачменов слад: 79-81% ; Агротехника: - Оптимална густина на сеидба 350кл/зрна/м2 ; - оптимален рок за сеидба 5-15 октомври ; - Добар квалитет се постигнува со примена на соодветна технологија за производство ; Намена: - Сорта наменета за производство на јачменов слад и сточна храна ;
 • Availability:Contact
 • Seller:Klecovce
 • company profile

  Klecovce

  • Contact Person Name:Клечовце
  • Address:3-та Македонска бригада 66
  • City:Kumanovo , Macedonia
  • Telephone #:031 476061
  • Geo Location:Show  031476061

  shopping assistance