00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Vint

 • Company introduction:ВИНТ дооел е трговско друштво основано во 1998 година со седиште во Скопје, Република Македонија. Винт најпрво започна како овластен дистрибутер на TEZ – Загреб. Со понатамошниот развој и со својата докажана професионалност фирмата се разви и стана овластен дистрибутер на Philips Lighting. Како свој модел ВИНТ ја следи посветеноста на Philips во генералните бизнис принципи кои се однесуваат на интегритетот и етиката при водењето на бизнисот. Фирмата ги следи и се води според тие принципи во сите свои донесени одлуки и постапки кон купувачите, кон поддоговарачите, кон вработените како и кон сите други вклучени учесници. Финансискиот етички код како и етичкиот код при набавување се дополнителен водич на ВИНТ во секојдневното работење и водење на бизнисот.
 • Contact Person Name:Васко Попов
 • Address:ул. Варшавска бр. 4
 • Post Code:1000
 • City:Skopje , Macedonia
 • Cell Phone #:/
 • Telephone #:02/2440-162
 • Fax #:02/2440-164
 • Year registered:1998
 • Total employees:10
 • Geo Location:Show

Location

Images

Logo

Other

Company profile complete84.38%
Follows2
Number of products34
Member since11 Apr, 2012
Last activity11:41:24 , 12 Feb, 2020
Would you like to receive seasonal discounts?


070/287-777

shopping assistance