00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Производство на памучни тканенини


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Производство на памучни ткаенини со тежина од 35 гр./м2 до 260 гр./м2, и тоа сирови, бели и боени. Кујнски крпи.
 • Category:Fabric
 • company profile

  AD Alkaloid Berovo

  • Company introduction:АД „АЛКАЛОИД“ – Берово е основана во 1961 година и по големина претставува средно претпријатие. Како акционерско друштво е регистрирано од 1990 година со 150 вработени и со заокружен технолошки процес. Таа е фирма која изработува готови производи од сопствени материјали. Имено има свои ткачници за производство на повеќе видови на ткаенини, кои после се доработуваат во посебен погон (се белат или бојат) и на крај ткаенините се конфекцизираат во готови производи. АД „ АЛКАЛОИД“ – Берово е единствена фирма во Македонија која произведува хидрофилна газа, стерилна газа и калико завој. АД „АЛКАЛОИД“ – Берово се занимава со производство на санитетски материјали, ткаенини, позамантерија и конфекција. Успешно работи веќе 50 години, како на домашниот пазар така и на странските пазари во ЕУ: Холандија, Германија, Франција, Италија како и поранешните ЈУ републики. Се што се произведува во АД „АЛКАЛОИД“ – Берово е од 100% памук, а асортиманот е машински: - Производство на санитетски материјали (хидрофилна газа и калико завој); - Производство на памучни ткаенини со тежина од 35 гр./м2 до 260 гр./м2, и тоа сирови, бели и боени; - Производство на тетра пелени со различни димензии и боја (бели и боени), шведски пелени, кухински крпи; - Производство на облека и постелнина за здравство и хирургија; - Производство на ХТЗ облека (од кепер и од диолен – бели и плави); - Позамантериски производи: кепер трака, плетен ластик, глат гума, тафт, атлас и други производи со различни димензии.
  • Contact Person Name:Благојчо Јовевски
  • Address:Маршал Тито 5
  • City:Berovo , Macedonia
  • Cell Phone #:072 210448
  • Telephone #:033 471504
  • Fax #:033 471250
  • Geo Location:Show  033471504

  shopping assistance