00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

  • Language

Sted komerc

  • Company introduction:ДТУ Стед Комерц дооел Скопје, 24 година се претставува со професионално одржување на хигиената, пренесувајќи го искуството од повеке западни земји од кои водечка и главна инспирација за спроведување на оваа идеја е Шведска, од каде потекнува и самото име СТЕД фирма кое значи фирма за чистење. Црпејќи ги искуствата од западноевропските земји во изминатиот период успеавме да обучиме и квалификуваме голем број на стручни кадри од оваа област и со гордост можеме да кажеме дека дел од нив денес ни се и конкуренти на нашиот пазар, благодарејќе на одржаните семинари, обуки и посети на странски земји и саеми. Со својата менаџерска, техничко-технолошка и кадровска структура на високо квалификувани хигиеничари од секаков профил, нашето претпријатие е максимално спремно да одговори на сите предизвици во делот на стручно, квалитетно, ефикасно, со најсовремени средства и материјали, современ возен парк и по многу реални цени извршување на услугите.
  • Contact Person Name:Сашко
  • Address:Ордан Пиперката 12А
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:023120445
  • Fax #:023109863
  • Geo Location:Show

Location

Images

Logo

Other

Company profile complete68.75%
Number of products7
Member since19 Oct, 2012
Last activity08:37:28 , 09 Avg, 2019
Would you like to receive seasonal discounts?


070/287-777

shopping assistance