00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Безбедност и здравје при работа


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:• Проценка на ризик на ботно место и изјава за безбедност при работа
  • Иработка на програма и спроведување на обука на вработение за безбедно извршување на работата.
  • Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
  • Периодични мерења на хемиски, физички штетности и микроклиматски услови во работна средина.
  •Испитување на нисконапонски електрични инсталација и громобранска заштита
 • Availability:Contact
 • company profile

  Стјуарт Инспект

  • Company introduction:ВАШИОТ НАЈДОБАР ПАРТНЕР ЗА БЕЗБЕДНОСТ со над 22 годишно искуство! Акредитации и овластувања Сертификат за акредитација и Опсег Бр.ИТ-018 за МКС ISO/IEC 17020, тип А на Инспекциското тело– од ИАРМ (30.06.2014 со важност до 23.04.2017) (8.9; 8.9.1); • За лифтови, платформи, дигалки, виљушкари и транспортери • Испитувања на работната средина (микроклима, светлина, бучава) • Испитување на бучава во животна средина • Отпор на заштитно заземјување на електрична и громобранска инсталација • Рударска техничка опрема за површинска експлоатација од 2014 година. Решение за овластување на Централен завод за заштита при работа, заштита од пожари и експлозии и заштита на човековата околина – Скопје за вршење на определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата. Услуги: • КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ и квантитет на материјали и стоки • ТЕХНИЧКО ИСПИТУВАЊЕ на сите видови дигалки, лифтови и рударска опрема • БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА и испитување на работната средина • ЖИВОТНА СРЕДИНА - заштита, управување и испитување • ЕВАКУАЦИЈА И СПАСУВАЊЕ заштита од пожари БИДЕТЕ БЕЗБЕДНИ И СИГУРНИ СЕКОЈ ДЕН СО КОРИСТЕЊЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ.
  • Contact Person Name:Стјуарт Инспект
  • Address:Тодор Александров (Салвадор Аљенде)
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:02 3115398
  • Geo Location:Show  023115398

  shopping assistance