00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Издавачка дејност


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Со текот на времето, покрај своите главни дејности, Конгресен сервисен центар развиваше нов сектор што се занимава со издавачката дејност. Одговарајќи на потребите на пазарот за професионален превод на книжевни дела и на академската литература, Конгресен сервисен центар ги доби поголемите национални тендери во оваа област. Покрај тоа, ние обезбедуваме услуги што се поврзани со издавачката дејност за други друштва, на пример:уредување на авторските права, воспоставување контакти со најголемите издавачки куќи и книжевни агенции насекаде во светот, превод и лектура на белетристика и научно-стручна литература преку ангажирање на еминентните преведувачи и лектори во земјата и печатење на крајниот производ.
 • Category:Books
 • company profile

  Congres Service Centar (Kongresen servisen centar)

  • Company introduction:предвидува комплетна техничка помош во организирање на семинари, работилници, тркалезна маса, на јавни дебати, конференции и конгреси. CONGRESS SERVICE CENTER provides written translations in the following languages (listed in alphabetic order): Albanian,Arabic,Bulgarian,Catalan,Chinese, Croatian,Czech,Danish,Dutch,English, French,German,Greek,Hebrew,Hungarian, Italian,Japanese,Macedonian,Moldavian, Norwegian,Polish,Portuguese,Romanian, Russian,Serbian,Slovakian,Slovenian,Spanish, Swedish,Turkish,Ukrainian.
  • Contact Person Name:Јове Тодоровски
  • Address:Дебарца 10
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:023230967
  • Fax #:023230967
  • Geo Location:Show  023230967

  shopping assistance