00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

  • Language

Molar-dent

  • Company introduction:Стоматолошка дејност: - Превентивни програми(едукација на деца); - Конзервативна стоматологија ( пломбирање, лекување на заби и периапикални процеси без потреба од хируршки интервенции, чистење на забен камен и забни наслаги; - Стоматолошка Протетика (мобилна и фиксна; - Ортодонција; - Орална хирургија (импланти; - РТГ Панорамикс кабинет; - Заботехничка лабораторија; Стоматолошката ординација "Молар-дент" има склучено договор со Фонд за здравствено осигурување на Македонија и работиме со сини картони.
  • Contact Person Name:Беким Сали
  • Address:Џон Кенеди 1/11
  • Post Code:1000
  • Cell Phone #:070 524 083
  • Telephone #:070524083
  • Fax #:070
  • Geo Location:Show

Location

Images

Logo

Other

Company profile complete75.00%
Number of products5
Member since25 Apr, 2012
Last activity14:36:00 , 15 Jan, 2019
Would you like to receive seasonal discounts?


070/287-777

shopping assistance