00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Откуп на батерии и акумулатори


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Откуп на батерии
  Главните компоненти на преносни батерии се метали. Некои од овие - особено жива, кадмиум и олово - се токсични тешки метали кои се опасни по животната средина. Рециклирањето на отпадните батерии гарантира дека овие опасни материјали не влегуваат и не ја загадуваат животната средина.

  Благодарение на нашето долгогодишното искуство и техничката експертиза, можеме да ги прифатиме сите видови батерии. Покрај тоа, имаме развиено посебен процес на рециклирање за секој тип на батерија и различните хемиски акумулатори.

  Откуп на акумулатори
  Со години, Еко Метал 16 откупува акумулатори за отпад и рециклирање. Ние можеме да ви обезбедиме тековни цени за вашите акумулатори, од автомобили, камиони и други моторни возила.

  Акумулаторите на прв поглед и од надвор ви изгледаат сосема безбедно и безопасно, но тие содржат тешки метали како олово, кадмиум, киселина и жива кои што се опасни по човековото здравје и животната средина. Поради тоа, не е безбедно акумулаторите да се чуваат во Вашиот дом или Вашата компанија.
 • Category:Metal Scrap
 • company profile

  Еко Метал 16

  • Company introduction:Нашите активности се собирање, складирање, и рециклирање различни материјали со цел заштита на животната средина. Основната дејност е откуп, селекција, преработка и транспорт на секундарни, обоени и необоени метали до индустриските капацитети во Македонија и странство. СУРОВИНИ -Железо -Алуминиум -Бакар -Месинг -Олово -Акумулатори -Искористени возила -Хартија ЕКО МЕТАЛ 16 располага со сопствен складишен простор и сопствена механизација за непречено извршување на дејноста овозможувајки максимална заштита и висококвалитетни услови за работа .
  • Contact Person Name:Еко Метал 16
  • Address:Герника 80
  • City:Skopje , Macedonia
  • Cell Phone #:070 743776
  • Telephone #:070 743776  070743776

  shopping assistance