00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

GRUDNFOS пумпи


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Високо ефикасни Grundfos пумпи, конфигурирани која ги задоволуваат вашите реални потреби.
  Годишно производство на повеќе од 16 милиони пумпни единици, циркулациони пумпи (UP), потопни пумпи (SP) и центрифугални пумпи (CR). Grundfos, исто така, произведува електрични мотори за пумпи, како и електрични мотори за одделна малопродажба. Grundfos развива и продава електроника за контроли за пумпи и други системи.
 • Category:Pumps
 • Availability:Contact
 • company profile

  Алфа Инжинеринг

  • Company introduction:Компанијата АЛФА Инжинеринг е основана во 2000 та година и првенствено компанијата е замислена да делува на полето на индустриската електрика и автоматика, односно изведба на инсталации и опрема за контрола и автоматско управување на индустиски процеси. Исто така врши инсталации на пумпи и пумпни станици за водоснабдување од поголем капацитет со целокупниот потребен градежен, механички и автоматско-електрички дел. Со време АЛФА Инжинеринг се развива и опремува инфраструктурно и оперативно и започнува со целосна изведба на инфраструктурни објекти, односно објекти за снабдување со вода за пиење и технолошка вода. Изведба на цевоводи и пумпни станици, до изведба на целосно заокружени системи со објекти за третман и филтрирање на вода за пиење и системи за пречистување на отпадни води. Kако дел од своето работење ja опфака и продажбата и сервисирањето на пумпи од програмата на Grundfos. Алфа Инжинеринг континирано работи на развојот и унапредувањето на сервисот со примена на строгите стандарди за квалитетот на услугите кои ги наметнува реномираниот производител. Исто така паралелно со оваа област на делување АЛФА Инжинеринг успешно изведува и објекти од енергетиката, посебно на полето на изведба на дистрибутивни енергетски водови и автоматско контролни системи за контрола и автоматско водење на повеке видови процеси во индустријата, рударството и осветлувањето. Нашето долгогодишно искуство во изведба, во комбинација со високо квалифакувани инижинери ни овозможува да нудиме услуги за инжинерски и технички дизајн и проектирање во областа на енергетиката и водоводно снабдување.
  • Contact Person Name:Владо
  • Address:ул Димитрије Чуповски бр. 1-А3-1
  • Post Code:10000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Cell Phone #:075448398
  • Telephone #:032633933
  • Year registered:2000
  • Total employees:30
  • Geo Location:Show  032633933

  shopping assistance