00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

  • Language

Инвенсис

  • Company introduction:ИНВЕНСИС Дооел е компанија основана во 2011-та година со основна дејност која опфаќа проектирање, продажба, изведба, сервисирање, монтажа и одржување на индустриски јавни, деловно административни и станбени/ индивидуални објекти од областа на климатизација, вентилација и греење. Претходното искуството на менаџментот, стекнувано низ текот на годините во некои од водечките фирми во Македонија од областа на вентилацијата, климатизацијата и греењето како и долгогодишното искуство на тимот од монтери, посветеноста на работата и постојаното усовршување доведоа до создавање на бројно портфолио на завршени изведби и задоволни клиенти. Во делот за климатизација ИНВЕНСИС e овластен партнер за Македонија на водечкиот светски бренд SAMSUNG. За останатиот асортиман соработува со добавувачи кои се европски признати производители на опрема како Tangra-Бугарија и Casals-Шпанија. Тимот на ИНВЕНСИС во континуитет ги следи светските стандарди и трендови, ги имплементира во секојдневното работење и преку стручни совети и консултации ги нуди следниве: услуги -дизајнирање на системи за климатизација и вентилација; -монтажа и демонтажа на опрема за климатизација; -монтажа на опрема за вентилација; - сервис и одржување на постоечки системи за климатизација и вентилација. производи -топлински пумпи; -вентилатори; -клима уреди; -чилери; -опрема за климатизација и вентилација Стратегија Стратешка цел на компанијата е развој при дизајнирањето, промовирањето и имплементацијата на 4Е технологиите што се применуваат во областа на вентилацијата, климатизацијата и греењето: Енергија, Ефикасност, Еономија и Екологија. Минимизирање на оперативните трошоци за работење, со иновативни технички решенија преку користење на економични и за човековата околина прифатливи извори на енергија, со истовремено максимизирање на енергетската ефикасност се појдовни точки при изборот на решенија за вентилацијата, климатизацијата и греење како за индустриските така и за резиденцијалните објекти. Мисија Мисијата е освојување на пазарот
  • Contact Person Name:Кристијан Трендов
  • Cell Phone #:+38970317086
  • Telephone #:+38923254355

Images

Logo

Other

Company profile complete56.25%
Number of products11
Member since06 Nov, 2022
Last activity09:06:32 , 10 Nov, 2022
Would you like to receive seasonal discounts?


070/287-777

shopping assistance