00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Ултразвучен систем Samsung Hera W10


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Hera W10 врвниот модел на платформата Hera со неговите прецизни аналитички карактеристики ќе ви помогне да добиете повеќе увид во дијагностицирањето. Наша обврска е апликациите за акушерство и гинекологија да ја поддржат здравствена заштита на жените, вредно да бараат нови можности за ултразвучна дијагностика.
 • Availability:Contact
 • company profile

  Бинет Медикал

  • Company introduction:Бинет Медикал e компанија која е ексклузивен увозник и сервис на SAMSUNG Healthcare за подрачјето на Македонија и Косово и ги нуди следните производи и услуги: • ОПШТА МЕДИЦИНА: Ехо апарати SAMSUNG, ЕКГ апарати, офталмоскопи, отоскопи, пулсоксиметри.. • ГИНЕКОЛОГИЈА: најсовремени 3D/4D/ и 5D Eхо апарати SAMSUNG, ЦТГ апарати, колпоскопи, каутери, ласери, аспиратори, столови.. • ИНТЕРНА МЕДИЦИНА: Ехокардиографи SAMSUNG, Ехо апарати SAMSUNG, ЕКГ апарати, АБП холтери, ЕКГ холтерски и телеметриски системи, стрес тест системи, дефибрилатори, ЕЕГ и ЕМГ апарати, спирометри, коскени дензитометри, пациент монитори.. • РАДИОЛОГИЈА: Најсовремени радиолошки Ехо апарати SAMSUNG, потрошни материјали, • ХИРУРГИЈА: лапароскопија, електрокаутери, операциони светла, операциони столови, пациент монитори и централен мониторинг.. • ЕНДОСКОПИЈА: ригидна, флексибилна и видео ендоскопија.. • ОРЛ: аудиометри, тимпанометри, синусоскопи, столови.. • БОЛНИЧКА ОПРЕМА: пациент монитори и централен мониторинг системи, перфузори, инфузомати, болнички мебел.. • ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ и термална хартија за сите видови апарати. • КРЕДИТИРАЊЕ БЕЗ ТРОШОЦИ за обработка, лизинг. • КОМПЛЕТНО ОПРЕМУВАЊЕ • ОВЛАСТЕН СЕРВИС И ОДРЖУВАЊЕ • ИСКУСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНОСТ
  • Contact Person Name:Бинет Медикал
  • Address:Козле 71-а
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:02 3075267
  • Fax #:02 3091712  023075267

  shopping assistance