00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

  • Language

Frukt Import

  • Company introduction:Друштвото Фрукт Импорт од с. Крушопек, Сарај-Скопје основано е во 1992год, како Друштво со Ограничена Одговорност (Д.О.О.). Основна дејност на компанијата е увоз и дистрибуција на прехрамбени производи и средства за хигиена низ целата територија на Република Македонија. Постојаниот раст на фирмата овозможи во 2006 година да се вселиме во сопствен, нов деловен простор и тоа: управна зграда од 180м², магацин од 1200м² и разладна комори со вкупна површина од 120м³. Дистрибутери сме за повеќе фабрики кои произведуваат прехранбени производи, пијалoци, средства за лична хигиена и хигиена во домаќинството. Робата ја дистрибуираме до сите продажни центри на големо во Македонија, сè со цел подобар пласман на нашите производи. Друштвото има добра соработка со другите друштва кои се занимаваат со иста дејност
  • Contact Person Name:Идрис Исмаили
  • Address:Индустриска зона Сарај б.б.
  • Post Code:1066
  • City:Skopje , Macedonia
  • Cell Phone #:075/216-335
  • Telephone #:02/2057-599
  • Geo Location:Show

Location

Images

Logo

Other

Company profile complete65.62%
Number of products44
Member since01 Avg, 2013
Last activity08:29:48 , 23 Sep, 2021
Would you like to receive seasonal discounts?


070/287-777

shopping assistance