00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Ниско напонски струјни мерни трансформатори -ТЕП-


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Нисконапонските струјни мерни трансформатори се наменети за мерење на струја на напонско ниво до 0.72 kV, спрема IEC 60044-1. Најчесто се употребуваат во нисконапонските разводни ормари за мерење на струја, и во ормари за полуиндиректни мерења на електрична енергија. Примарен дел во струјните трансформатори представуваат главните струјни кругови (профилирани бакарни проводници или изолирани округли проводници) кои поминуваат низ отворот на трансформаторот. Активниот дел на трансформаторот го сочинува јадрото изработено од високо квалитетен ориентиран трафо лим, и секундарна намотка. Тие се сместени во тремопластично куќиште кое служи како елетрична изолација и механичка заштита.
 • Availability:Contact
 • company profile

  Rade Koncar-TEP

  • Company introduction:Rade Koncar TEP is a world leading company in the metal and the electrical industry in Macedonia, and in the Balkans. The brand Rade Koncar has a tradition that exists for more than 65 years.
  • Contact Person Name:Vlatko
  • Address:бул.3-та Македонска Бригада 52
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:022402481
  • Fax #:02 2402482
  • Geo Location:Show  022402481

  shopping assistance