00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

lightning equipment


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description: Громобрани, громобрански фаќачи со уред за рано стартување (ГФУРС), тип ВЕДА ТОТАЛ;
  - мерни инструменти за испитување на исправноста на ГФУРС;
  - мерни иструменти за далечинско бесконтактно испитување на исправноста на ГФУРС;
  - соларни панели за далечинско бесконтактно испитување на исправноста на ГФУРС;
  - бројачи на удари на молња;
  - Франклинови стапести громобрански фаќачи;
  - завршни (крајни) громобрански фаќачи согласно стандардот EN 62305-3;
  - јарболи за громобрани;
  - носачи за громобрански јарболи во изведба со или без можност за соборување;
  - заземјувачки електроди;
  - материјал за подобрување на заземјувачките својства на земјиното тло;
  - овесна и спојна опрема (вкрсни спојки, држачи за поцинкувана лента, опфатници ...);
  - уреди за детекција на грмотевично невреме;
  - стручна техничка помош и посредување при демонтажа на радиоактивни громобрани (РАГ);
  - најсовремена опрема за пренапонска заштита во класа 1, 2 и 3;
  - проектирање и изведба на громобрански инсталации и пренапонска заштита;
  - стручен консалтинг за громобранска и пренапонска заштита.
 • Availability:In Stock
 • Place of Origin:Macedonia
 • Minimum Order Quantity:1
 • company profile

  Daris Inzenering

  • Company introduction:Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје е реномирана компанија препознатлива на пазарот во Македонија и пошироко по извонредниот квалитет на производи и услуги кои ги нуди во повеќе индустриски гранки. Гаранција за квалитетот на сопственото производство, производите и услугите се образованиот кадар со бројни квалификации, континуираните обуки и богатото работно искуство на персоналот на компанијата и стручните соработници. Компанијата е етаблирана со препознатлив квалитет во областа на проектирање, дистрибуција, производство, монтажа на опрема и изведба на комплетни системи од следните области: - сопствено производство на громобрански фаќачи со уред за рано стартување (ГФУРС) тип ВЕДА ТОТАЛ; - изведба и контрола на системи за громобранска заштита; - стручна техничка помош за демонтажа на радиоактивни громобрани (РАГ); - заземјувачки системи; - антикорозивна катодна заштита - изведба, сервис и контрола; - фотоволтаични системи за електрично напојување (островски и вмрежени); - системи за автоматско управување; - електрично осветление; - осветление со дневни светилки без електрично напојување; - контактно и бесконтактно мерење температури во индустријата; - системи за детекција на гасови; - изведба на електрични инсталации во експлозивна (Ех) изведба; - „паметни“ електрични системи и инсталации; - специјални електрични системи на барање на клиентите; - мерни инструменти за електрични и неелектрични големини; - овесна и спојна опрема (вкрсни спојки, шелни, држачи и слично); - изработка на проекти, студии и стручни извештаи. Компанијата Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје со гордост може да се пофали со реномето на најголемо кумулативно искуство на својот персонал и стручните соработници со произведени, проектирани, инсталирани и контролирани системи за громобранска заштита, радиоактивни громобрани и громобрански фаќачи со уред за рано стартување кај околу 500 громобрански системи во Република Македонија. Целокупното производство и понудените услуги на компанијата се унифицирани со
  • Contact Person Name:Petre Risteski
  • Address:Алексо Демниевски 7
  • Post Code:1060
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:075530592
  • Geo Location:Show  075530592

  shopping assistance