00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

  • Language

DAXOROL Putze + Farben

  • Company introduction:DAXOROL е оснивано на 1960 год и е синоним во областа на квалитетни производи во градежништво. Постојаното зголемување на производниот асортиман, квалитативни и прифатливи цени овозможуваат исполнување на потребите и проширување на дистрибутивната мрежа во и надвор од Р. Македонија. DAXOROL произведува и ги снабдува потрошувашите со материјали за разни намени делејќи ги во три главни групи: - малтери; - поликолори; - подлоги (основи); Боите го украсуваат изгледот на вашиот објект, ние ги украсуваме боите. DAXOROL овозможува избор на бои според каталог DAXOCOLOR, додека нијансирањето се врши со компјутерскиот систем DAXOMIX. DAXOMIX систем на бои – овозможува компјутерско нијансирање . спектар на бои нуди околу 1500 нијанси кој можат да се аплицираат во внатрешни и надворешни бои , или за пластични абрип Кratzputz или Reibeputz.
  • Contact Person Name:TAIP
  • Address:Видое Смилевски Бато б.б.
  • Post Code:1200
  • City:Tetovo , Macedonia
  • Telephone #:044/350030
  • Geo Location:Show

Location

Images

Logo

Other

Company profile complete62.50%
Number of products20
Member since05 Jun, 2012
Last activity13:07:11 , 22 Feb, 2023
Would you like to receive seasonal discounts?


070/287-777

shopping assistance