00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Woltman water meter horizontal WPI


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Оваа класа водомери се користи за мерење на вкупната количина на ладна вода која протекува низ цевководи од индустриски претпријатија, рудници и слични големи потрошувачи. Ускладено според: ISO 4064 класа B.
 • Availability:Contact
 • company profile

  Insa Waterengineering

  • Contact Person Name:Ѓоко
  • Address:Васил Иљовски 85
  • Post Code:1400
  • City:Veles , Macedonia
  • Telephone #:043223410
  • Geo Location:Show  043223410

  shopping assistance