00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

ГЕРМАНСКИ СИСТЕМ НА МОНТАЖНО СКЕЛЕ


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Компанијата "ЈУ-СМ"ДООЕЛ нуди ефективни и ефикасни реализации на услуги,односно комплетни работни услуги, како во нашата Република така и во земјите од опкружувањето. Главен фокус на компанијата се јавни, инфраструктурни, комерцијалини ,индустриски и станбени објекти. Компанијата е орентирана на ефикасна и висококвалитетна реализација на изведби односно монтажа, демонтажа, транспорт и изнајмување висококвалитетни брзомонтажни модуларни скелиња и фиксни и подвижни работни платформи, во согласност со барањата на најсовремените стандарди на работење, законските и регулаторните барања за здравје и безбедност при работа,добрата инженеринг пракса и аспектите за зачувување на животната средина.Трајна определба на компанијата е навремена испорака на услуги со врвен квалитет, со примена на најсовремени техничко-технолошки достигнувања, материјали и компоненти и почитување на најсовремените барања на корисници и релевантните законски и регулаторни барања на безбедност и здравје при работа , квалитет и најдобра инженеринг пракса. Употреба на современа иновативна технологија и вградени компоненти и материјали од врвни светски производители како LAYHER, ALTRAD, BAUMANN, RUX и др, како и трајната определба на имплементација на современите барања на европските и меѓународните стандарди за модуларни брзомонтажни скелиња EN 10219-1/; EN 102810; EN 12811; EN 12811; EN 12812; TG 20:08; Z-8.1-16.2; Z-8.1-840; Z-8.1-844; меѓународните кодови за превенција на опасности по здравје и безбедност при изведба на монтажни скелиња и др, ја позиционира компанијата во водечки испорачувач на супериорни услуги од својата бранша, реализирани под контролирани услови и базирани на превентивен пристап на управување на сите фази на разработка и финална реализација. "ЈУ-СМ"ДООЕЛ е прва компанија во Република Македонија од својата бранша сертифицирана согласно меѓународниот стандард ISO9001:2008 од страна на реномираното германско сертификационо тело TÜV RHEINLAND GROUP; едно од најстарите и најпрестижните супервизорски сертификациони тела во светот. Со ефективна промена на систем за менаџмент на квалитет согласно меѓународните стандарди ISO 9001:2008, компанијата уште повеќе ги детерминира своите предности и бенефити преку зголемено ниво на одговорност и поефективно и поефикасно управување и зајакнување на севкупните перформанси на компанијата .Сето тоа од своја страна, ќе придонесе за уште повисоко ниво на доверба на "ЈУ-СМ"ДООЕЛ кај корисниците,зголемен удел на пазарот и конкурентна предност но во исто време и зголемен бенефит на корисниците со стекнување на услуги со високо ниво на квалитет, доверливост и усогласеност со специфираните барања и облигаторните законски регулаторни барања. Овој успех на "ЈУ-СМ" ДООЕЛ е составен дел од визијата да биде водечка, одговорна и респектибилна компанија во земјата и регионот во својата област на активности,препознатлив лидер познат по стрикно придржување кон стандардите за најдобра инжинеринг пракса и компанијата која се стреми кон пораст испорачувајќи топ-квалитет и безбедност со користење на најнови иновативни решенија и технологии.
 • Availability:Contact
 • Seller:JU-SM
 • company profile

  JU-SM

  • Company introduction:Компанијата "ЈУ-СМ"ДООЕЛ нуди ефективни и ефикасни реализации на услуги,односно комплетни работни услуги, како во нашата Република така и во земјите од опкружувањето. Главен фокус на компанијата се јавни, инфраструктурни, комерцијалини ,индустриски и станбени објекти. Компанијата е орентирана на ефикасна и висококвалитетна реализација на изведби односно монтажа, демонтажа, транспорт и изнајмување висококвалитетни брзомонтажни модуларни скелиња и фиксни и подвижни работни платформи, во согласност со барањата на најсовремените стандарди на работење, законските и регулаторните барања за здравје и безбедност при работа,добрата инженеринг пракса и аспектите за зачувување на животната средина.Трајна определба на компанијата е навремена испорака на услуги со врвен квалитет, со примена на најсовремени техничко-технолошки достигнувања, материјали и компоненти и почитување на најсовремените барања на корисници и релевантните законски и регулаторни барања на безбедност и здравје при работа , квалитет и најдобра инженеринг пракса. Употреба на современа иновативна технологија и вградени компоненти и материјали од врвни светски производители како LAYHER, ALTRAD, BAUMANN, RUX и др, како и трајната определба на имплементација на современите барања на европските и меѓународните стандарди за модуларни брзомонтажни скелиња EN 10219-1/; EN 102810; EN 12811; EN 12811; EN 12812; TG 20:08; Z-8.1-16.2; Z-8.1-840; Z-8.1-844; меѓународните кодови за превенција на опасности по здравје и безбедност при изведба на монтажни скелиња и др, ја позиционира компанијата во водечки испорачувач на супериорни услуги од својата бранша, реализирани под контролирани услови и базирани на превентивен пристап на управување на сите фази на разработка и финална реализација. "ЈУ-СМ"ДООЕЛ е прва компанија во Република Македонија од својата бранша сертифицирана согласно меѓународниот стандард ISO9001:2008 од страна на реномираното германско сертификационо тело TÜV RHEINLAND GROUP; едно од најстарите и најпрестижните супервизорски сертификациони тела во светот. С
  • Contact Person Name:Арѓен Велиу
  • Address:с.Жеровјане
  • Post Code:1220
  • City:Tetovo , Macedonia
  • Cell Phone #:071 224655
  • Telephone #:044 366426
  • Fax #:044 366426
  • Year registered:2000
  • Total employees:8
  • Geo Location:Show  044366426

  shopping assistance