00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

CONCRETE - production and trade


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Од 1996 година во рамките на „АРС-ИНЖЕНЕРИНГ“ е ставена во употреба фабрика за бетон. Лоцирана е покрај течението на река Кумановка во непосредна близина на „Митев мост“ во Куманово. Станува збор за фабрика за бетон со капацитет од 18m3/h, произведена од страна на „ФАГРАМ“ Смедерево. За сопствени потреби и за трети лица вршиме производство на сите марки на готов бетон во согласност со ПБАБ/87. Квалитетот на изработениот бетон се контролира со редовна изработка и нега на пробни коцки во сопствена лабораторија, а испитувањето на коцките се врши во акредитирана лабораторија за испитување градежни материјали во рамките на ГИМ-Градежен институт „Македонија“. За сопствени потреби и во помали количини вршиме производство на префабрикувани бетонски елементи (рабници, блокови, павер елементи), во кругот на фабриката функционира и армирачки погон и браварска работилница.
 • Availability:On Order
 • Place of Origin:Macedonia
 • company profile

  ARS-ENGEINEERING

  • Contact Person Name:Радомир
  • Address:бул.Октомвриска Револуција 34
  • Post Code:1300
  • City:Kumanovo , Macedonia
  • Telephone #:031427576
  • Fax #:031426218
  • Geo Location:Show  031427576

  shopping assistance