00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Изработка на концепт на изјава за безбедност и проценка на ризик на работно место


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Проценката на ризик на работното место вклучува еваулација на секој сегмент на работата со која се занимава вработениот на тоа работно место и ризикот со кој тој се соочува во секој сегмент на работата. Пред да се предаде на клиентот, проценката мора да биде одобрена, како од одговорното лице во консултантската компанија, така и од овластена лекарска ординација или установа по медицина на труд.

  Заедно со проценката се издава изјава која мора да биде потпишана од работодавачот, со која тој се согласува со препораките дадени во документот.

  Цената е по работно место.
 • Availability:Contact
 • Seller:SSS-Tri
 • Place of Origin:Macedonia
 • company profile

  SSS-Tri

  • Company introduction:ССС-Три е консалтинг агенција за безбедност и здравје при работа, која го спроведува стандардот за БЗР кај компаниите во Република Македонија од 2011 година. Нашата мисија е да создадеме посигурна и поздрава работна средина за секого. Нашата понуда вклучува: - изготвување проценки на ризик на работно место; - изработка на концепт на изјава за безбедност; - изработка и спроведување на програми за обука на вработени за безбедно извршување на работата; - редовно тестирање и контрола на опрема за работа (електрични големини); - вршење на периодични мерења на физички штетности и микроклиматски услови во работната средина; Работете побезбедно со нас.
  • Contact Person Name:Стефан
  • Address:Зелен Пазар кат 2 лок.101
  • City:Tetovo , Macedonia
  • Telephone #:078570877
  • Geo Location:Show  078570877

  shopping assistance