00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Revision of project documentation


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Со ревизија на проектна документација се намалуваат шансите за настанување на грешка во процесот на проектирање, а со самото тоа и во процесот на градење. Ревизијата се врши со цел да се направи контрола на проектот, односно усогласеност на проектот со техничките прописи во поглед на: - механичката отпорност; - стабилност; - сеизмичка заштита на градбите; Со навремена соработка меѓу проектантот и ревидентот се доаѓа до заеднички успех. Во многу случаи во својство на ревиденти сме наидувале на непотполно изработени и издржани проекти, проекти каде воопшто не се водело сметка за стабилноста на објектот. Со професионално изработена ревизија шансите за грешка се сведуваат на нула. Ревизијата е последен чекор пред отпочнување на градењето, затоа внимавајте во кој правец чекорите.
 • Availability:Contact
 • company profile

  ARS-ENGEINEERING

  • Contact Person Name:Радомир
  • Address:бул.Октомвриска Револуција 34
  • Post Code:1300
  • City:Kumanovo , Macedonia
  • Telephone #:031427576
  • Fax #:031426218
  • Geo Location:Show  031427576

  shopping assistance