00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Функционални и современи дизајн решнија за внатрешно уредување


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Биро проект - функционални и современи дизајн решнија за внатрешно уредување.
 • Availability:Contact
 • company profile

  Биро Проект

  • Company introduction:„Биро проект“ ДООЕЛ Скопје е компанија основана во 2002 година која нуди услуги од областа на проектирањето, маркетингот, хортикултурата и проценка на недвижен имот. Лиценцирани за проектирање на сите видови приватни и јавни објекти. - Изработка на проекти (со сите потребни фази), елаборати и студии, потребни за добивање одобрениe за градење и друга неопходна документација - Реконструкциja, реновирањe и адаптациja на сите видови објекти - Ентериерно уредување и дизајн на мебел - Посредување при изведба - Проектантски надзор при изведба - 3D приказ на објекти Биро Проект поседува: А лиценца за проектирањe на градби од прва и втора категорија А овластување за проектирање, ревизија и надзор • Маркетинг Графички дизајн на рекламен материјал Креирање и развој на бренд идентитет Интернет маркетинг Планирање и организирање на промотивни активности и настани • Хортикултурно уредување Проектирање на надворешен простор (дворови, тераси, паркови) Проектирање на внатрешен простор (станови, канцеларии) 3D приказ на просторот Изведба и стручен надзор Одржување на секаков вид зелени површини • Процена на недвижен имот Станови и куќи Деловни простории и помошни објекти Магацини,стоваришта, производни хали Хотели, мотели, одморалишта Бензиски пумпи Земјиште (градежно изградено и градежно неизградено)
  • Contact Person Name:Биро Проект
  • Address:Васил Ѓоргов 21-2/8
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Cell Phone #:02 3243792
  • Telephone #:02 3243790
  • Fax #:02 3109311  023243790

  shopping assistance