00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Чистење и санирање на сите видови тврди и меки подни површини


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Фирмата поседува различни видови на машини за чистење и одржување на сите видови тврди и меки подови. Услугата се состои од редовно или чистење на повик за сите видови на подни површини. Поради флексибилност во работењето Екохем Клин ДОО – Прилеп дава можност за изнајмување на ваквите машини на пократок период.
 • company profile

  Екохем Клин

  • Company introduction:Екохем Клин ДОО - Прилеп е компанија која е основана во 2012 година. Основната дејност на Екохем Клин ДОО - Прилеп е извршување услуги од областа на одржување хигиена и одржување на тревни и дворни површини. Екохем Клин ДОО - Прилеп ја започна дејноста со пет вработени извршители-хигиеничари во Прилеп, а со својата посветеност кон работата бележи континуиран развој. Екохем Клин ДОО - Прилеп има менаџмент и развиена организациона структура која вклучува до денес 40 вработени. Најнапред Екохем Клин ДОО - Прилеп започна со чистење на влезови на згради и станови. Екохем Клин ДОО - Прилеп во моментов ги следи потребите на граѓаните и правните субјекти како и современите организациско-технолошки текови за оваа дејност. Услуги кои ги нудиме: •Одржување на хигиената на административен простор на правни субјекти •Одржување на хигиената на згради и влезови •Одржување на хигиена на домови •Одржување на хигиената во индустриски објекти •Одржување на хигиената во болници •Одржување на хигиената во училишта •Чистење прозорци и излози •Чистење теписи •Чистење и санирање на сите видови тврди и меки подни површини •Импрегнирање на подови •Еднократно генерално чистење по молерисување и по градежни работи •Одржување на тревни површини и дворови Опрема и средства за чистење: Екохем-Клин ДОО работи со современа опрема и средства по европски стандарди со гаранција за квалитет и ги задоволува и најстрогите критериуми за хигиена во сите тестови. Опремени сме со современа опрема, како и најдобрите средства за чистење и тоа: -Машини за чистење подови -Правосмукалки -Машина за чистење и усмукување на асвалтни површини -Скали и скелиња -Опрема за работа на височина -Машини за чистење под висок притисок -Останат ситен алат и прибор -Машини за косење на трева -Еколошки хемиски средства за чистење 1.Вид на услуга: Одржување на хигиената на деловни простории на правни субјекти, домови, стамбени згради и влезови од згради. Опис: Фирмата за чистење Екохем Клин ДОО – Прилеп има богато искуство во делот на
  • Contact Person Name:Милан Ристески
  • Address:Сотка Џигиџик 38
  • City:Prilep , Macedonia
  • Cell Phone #:072 240660
  • Telephone #:048 619900  048619900

  shopping assistance