00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Bispag Pastor

 • Company introduction:Фирмата “БИСПАГ Пастор” Дооел е специјализирана фирма од областа на противпожарните соистеми, противпожарни апарати, видео надзор, контрола на пристап и е екипирана со стручен кадар за заштита од пожари, квалификувани сервисери за одржување на противпожарната опрема (Противпожарни апарати и хидрантска опрема), системи за заштита од пожари,стабилни системи, автоматско гасење на пожар и други инсталации. Фирмата има кадри и соработници за изведба и испитување на инсталации кои произлегуваат од техничките нормативи и прописи за заштита од пожари.
 • Contact Person Name:Милан Куљанин
 • Address:Makedonsko Kosovska Brigada bb
 • Post Code:1000
 • City:Skopje , Macedonia
 • Cell Phone #:075457615
 • Telephone #:2611286
 • Fax #:2611286
 • Year registered:1971
 • Total employees:10
 • Anual sales:100000000
 • Export percentage:25
 • Geo Location:Show

Location

Images

Logo

Other

Company profile complete84.38%
Number of products53
Member since10 Apr, 2012
Last activity10:37:40 , 06 Apr, 2015
Would you like to receive seasonal discounts?


070/287-777

shopping assistance