00

Prijavi me na profil
Novi korisnik? | Zaboravljena lozinka?

 • Jezik

Premium članstvo

Proširite dodatno svoje biznis mogućnosti!

Istaknite poziciju da bi bili prvi izbor kupaca!

 
Premium članstvo na MarketKonektu obezbeđuje veću izloženost i vidljivost proizvoda, brži pristup informacijama o zahtevima kupaca i veći uticaj preko povećanog prisustva i pojačanog imidža.
 • Veći uticaj na kupce: Najviše njih dobija informacije praćenjem različitih sekcija. Istaknuto mesto kompanije i proizvoda povećava Vašu konkurentsku prednost.
 • Povećana vidljivost proizvoda: Prema istraživanjima, više od 70% kupaca prate samo prvu stranu rezultata pretraživanja. Ako je Vaš proizvod jedan od njih, sigurno će biti primećen među prvima.
 • Jači imidž kompanije: Objavljivanjem proizvoda na Premium pozicijama, potencijalni kupci vide Vašu kompaniju kao bolji i sigurniji izbor u odnosu na ostale.

Odaberite jedan od dva tipa Premium članstva koje najviše odgovara potrebama Vašeg biznisa.

Ojačajte promociju. Objavite više proizvoda i budite korak ispred konkurencije pomoću prioriteta u rezultatima pretraživanja:

 • Objave 50 proizvoda/usluga i neograničeni broj zahteva za kupovine;
 • Prioritet u svim rezultatima pretraživanja ispred kompanija sa besplatnim članstvom;
 • Premium pozicioniranje proizvoda na jednom centralnom baneru i u ostalim sekcijama;
 • Povećana izloženost proizvoda/usluga preko objavljivanja na početnoj strani.

Obezbedite više kontakta potencijalnih kupaca (prema istraživanjima iznad 500% više od kompanija sa besplatnim članstvom)

Preuzmite ulogu lidera. Napravite Vaše proizvode najvidljivije da bi se osigurali da će ih kupci primetiti:

 • Objave neograničenog broja proizvoda/usluga i zahteva za kupovine;
 • Vrhunski prioritet rezultata pretraživanja, ispred svih ostalih;
 • Premium pozicioniranje proizvoda na dva centralna banera i u ostalim sekcijama;
 • Ekskluzivan pristup kupcima preko obaveštenja o zahtevima za kupovine od kupaca u Vašim selektiranim kategorijama, na e-mail adresu pre svih drugih članova.
Neka Vas potencijalni kupci kontaktiraju 30 puta više u odnosu na kompanije sa besplatnim članstvom (prema podacima istraživanja).
 
- Imate pitanja u vezi Premium članstva konektplus i konektmax? – Kontaktirajte nas:
 •     


060/022-5279

pomoć pri kupovini