00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Shorai Edge

Shorai Edge

Цената е со вклучен ДДВ
66.900 MKD

 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:SENSORY DEVICE
  Perfect all-purpose device with Careflow function
  A +++ for cooling and heating
  3D Airflow (18,22,24)
  Ultra Pure filter (particle class 2.5 μ)
  DC hybrid inverter technology
  ECO mode
  Air as a source of energy in heating mode
  8 ° C frost protection function
  The WIFI module can be integrated into the indoor unit
 • Availability:Contact
 • Seller:AIRCON
 • company profile

  AIRCON

  • Company introduction:АИРКОН е инженерски ориентирана компанија која постои на нашиот пазар веќе подолго време, од 1997 година , а големиот број задоволни клиенти гарантира успешно дејствување и во годините што претстојат. Покрај самоиницијативното сертифицирање на менаџмент системот ISO 9001 и системот за животна средина ISO14001, АИРКОН го усогласи своето делување со измените во Законот за градба и доби Лиценца А за проектирање, ревизија, надзор, изведба и управување со градби. Основните активности се базираат на превземање на фазата машинство во градежната индустрија, нејзино автоматско уптавување и контрола, и тоа: • проектирање на техничката документација • испорака на опрема од палетата на производи на своите Принципали • монтажа на опремата и пуштање во работа, • изведба на инсталации • контрола и регулација на системите за греење, ладење и вентилација со опрема за автоматска регулација , BMS систем • редовно и сервисно одржување • надзор над договорни активности за фаза машинство • консултантски услуги и инвестициони анализи Работиме со опрема од светски реномирани производители, нашиот опсег на опрема се состои од: • клима уреди • чилери / топлински пумпи • вентилоконвектори • клима комори • вентилатори • соларни системи
  • Contact Person Name:Аиркон Доо
  • Address:Дичо Петров 3
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:02 3090500
  • Fax #:02 3090501
  • Geo Location:Show
  Retail Price - VAT Included:51.200 MKD

  TOSHIBA SUZUMI PLUS RAS-B16N3 КЛИМА ...

  Retail Price - VAT Included:59.200 MKD

  TOSHIBA SUZUMI PLUS RAS-B16N3 КЛИМА ...

  8%save
  Retail Price - VAT Included:72.900 MKD 66.900 MKD

  TOSHIBA SUZUMI PLUS RAS-B16N3 КЛИМА ...

  Retail Price - VAT Included:77.500 MKD

  TOSHIBA SUZUMI PLUS RAS-B16N3 КЛИМА ...

  Retail Price - VAT Included:88.600 MKD

  TOSHIBA SUZUMI PLUS RAS-B16N3 КЛИМА ...

  Retail Price - VAT Included:101.800 MKD

  TOSHIBA SUZUMI PLUS RAS-B16N3 КЛИМА ...
  023090500

  shopping assistance