00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Обука за решавање проблеми и одлучување


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Целта на обуката е стекнување вештини за решавање проблеми и
  донесување одлуки преку користење соодветни алатки и техники. По
  завршувањето на обуката учесниците ќе можат: да анализираат
  ситуација во која ќе идентификуваат и ќе дефинираат проблеми; да
  употребат модел и алатки за анализа и решавање на проблеми; да
  употребат алатки за донесување одлуки; да направат план; да спроведат
  одлука и друго.

  Обуката е еднодневна. Вкупно 6 часа.

  По завршувањето на обуката се добива Сертификат за учество.
 • Availability:In Stock
 • Seller:ESP
 • company profile

  ESP

  • Company introduction:Визија ЕСП - Скопје е основано во 1999 година како центар за преводи / толкување, обука по странски јазици и компјутерска обука од страна на врвни професионалци кои делеа јасна визија: Бескомпромисна потрага по врвен квалитет во услугите што ЕСП ги нуди, со што ЕСП ќе израсне во центар на извонредност за обука по странски јазици, компјутери и обуки за развивање и управување на човечки ресурси, кој влева сигурност кај посетителите во успешност на процесот на учење на странски јазик, компјутерско описменување, како и обука за усовршување. ЕСП опстојува на таа визија, и во потрага по квалитет добивката е од второстепено значење. Мисија Текот на работењето, искуствата и знаењата стекнати во тој процес, овозможија од визијата на ЕСП да се развие мисијата на ЕСП: Целосна посветеност кон непречен напредок на клиентите во усовршување на нивните познавања од избраната област, која најдобро е изразена преку Нашето мото Развивај го човечкиот потенцијал! Потврда за квалитет во наставата Од Мај 2006 ЕСП е целосно акредитирано од MAQS (МАКС) - Македонска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици (Асоцијативна членка на EAQUALS - Европска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици). Насоченост кон потребите на клиенти Еден од најважните темели за дизајнирање на нашите обуки се токму утврдените потреби и очекувани исходи на клиентите, врз основа на што изведувачите и посетителите заедно работат на постигнување на договорените цели на најефикасен можен начин
  • Contact Person Name:Лидија Таскова Попова
  • Address:9-ти Мај 4
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:02 3246041
  • Year registered:1999
  • Geo Location:Show
  Retail Price - VAT Included:5.750 MKD

  Обука за вештини на преговарање

  Retail Price - VAT Included:7.500 MKD

  Обука за стратешко планирање

  Retail Price - VAT Included:8.000 MKD

  Обука за Продажба и техники на прод ...

  Retail Price - VAT Included:3.100 MKD

  Обука за мотивација

  Retail Price - VAT Included:3.100 MKD

  Обука за презентациски вештини

  Retail Price - VAT Included:3.100 MKD

  Обука : Како да подготвите бизнис-п ...
  023246041

  shopping assistance