00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Обука за управување со конфликтни ситуации


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Целта на обуката е стекнување и/или подобрување на вештините за
  справање со конфликтни ситуации преку користење соодветни техники.
  По завршувањето на обуката учесниците ќе можат: да употребат техники
  за идентификување различни нивоа на настојување/наметнување; да
  предвидат можни сценарија и истите да ги насочат кон спречување на
  конфликт; да се справат со проблематични ситуации; да употребат
  техники при давање повратни информации; да креираат план на
  активности за подобрување на меѓучовечките одности; и друго.

  Обуката е еднодневна. Вкупно 6 часа.
  По завршувањето на обуката се добива Сертификат за учество.
 • Seller:ESP
 • company profile

  ESP

  • Company introduction:Визија ЕСП - Скопје е основано во 1999 година како центар за преводи / толкување, обука по странски јазици и компјутерска обука од страна на врвни професионалци кои делеа јасна визија: Бескомпромисна потрага по врвен квалитет во услугите што ЕСП ги нуди, со што ЕСП ќе израсне во центар на извонредност за обука по странски јазици, компјутери и обуки за развивање и управување на човечки ресурси, кој влева сигурност кај посетителите во успешност на процесот на учење на странски јазик, компјутерско описменување, како и обука за усовршување. ЕСП опстојува на таа визија, и во потрага по квалитет добивката е од второстепено значење. Мисија Текот на работењето, искуствата и знаењата стекнати во тој процес, овозможија од визијата на ЕСП да се развие мисијата на ЕСП: Целосна посветеност кон непречен напредок на клиентите во усовршување на нивните познавања од избраната област, која најдобро е изразена преку Нашето мото Развивај го човечкиот потенцијал! Потврда за квалитет во наставата Од Мај 2006 ЕСП е целосно акредитирано од MAQS (МАКС) - Македонска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици (Асоцијативна членка на EAQUALS - Европска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици). Насоченост кон потребите на клиенти Еден од најважните темели за дизајнирање на нашите обуки се токму утврдените потреби и очекувани исходи на клиентите, врз основа на што изведувачите и посетителите заедно работат на постигнување на договорените цели на најефикасен можен начин
  • Contact Person Name:Лидија Таскова Попова
  • Address:9-ти Мај 4
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:02 3246041
  • Year registered:1999
  • Geo Location:Show  023246041

  shopping assistance