00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

  • Language

Hidro set

  • Company introduction:ХИДРО СЕТ Дооел увоз - извоз Скопје, е компанија во 100% приватна сопственост која работи на македонски пазар веќе 24 години. Главна дејност е: • Продажба на опрема за климатизација • Монтажа и пуштање во работа на опремата • Сервис на продадената опрема • Постпродажен сервис на опрема за климатизација. Во 2014 има 6 - 10 постојано вработени, воглавно инженерски и технички кадар, и повеќе од 30 соработнички подкооперантски компании, како: • проектантски куќи • инсталатерски фирми (со 30 - 80 - тина вработени) кои ги ангажира за негови потреби • монтерски фирми • сервисни фирми. Производи кои ги поседува на лагер во Скопје: За индивидуална и централна климатизација - директна експанзија • Сплит системи ѕидни (со јачина од 9000 - 30000 ВТu) ON/OFF и инвертери • Мобилни клима уреди (со јачина од 12000 BTu) • Kаналски клима уреди (со јачина од 18000 - 60000 BTu) ON/OFF и инвертери • Касетна изведба на клима уреди (со јачина 36000 - 45000 BTu) ON/OFF и инвертери • Парапетни клима уреди (со јачина од 18000 - 60000 BTu) ON/OFF и инвертери • VRF системи (модуларни системи за централна климатизација). За централна климатизација и инустриско ладење - водени системи: • воздушно ладени чилери од сите големини (само ладење) • воздушно ладени чилери од сите големини (само ладење и топлотни пумпи) • водено ладење чилери од сите големини (само ладење и топлотни пумпи) • извршни елементи за централна климатизација: • вентилоконвентори (фенкојлери) • касетни вентиконвентори, • хидро бловери (каналски вентилоконвектори) • клима комори за централна климатизација и други. За централна климатизација воздушни системи: • кровни (Roof Top) пакетни единици (со јачина од 17-155 kW) • само ладење топлински пумпи • само ладење + греење со природен гас. За специјална за ладење - клима ормари: • Клима ормари за одржувањена температуратаи влажност во технички соби и сервер простории. За греење: • Топлотни пумпи (воздух-вода) • Конвективни панел греалки Од самото основање ХИДРО СЕТ e застапник з
  • Contact Person Name:Јовица, Славчо, Драган
  • Address:Ул. Даме Груев, блок 2, локал 4
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:(02)3115452
  • Fax #:+ 389 2 3161 600
  • Geo Location:Show

Location

Images

Logo

Other

Company profile complete68.75%
Number of products40
Member since29 Mar, 2012
Last activity15:16:14 , 11 Jul, 2018
Would you like to receive seasonal discounts?


070/287-777

shopping assistance