Анализа на конкуренцијата

-10%

Анализа на конкуренцијата

 • Опис на производот : Услуга наменета за претпријатија од Македонија. Анализа на конкуренцијата е алатка која КА Групација ја користи при изработка на стратегија за развој, односно и во случај на стратегија на пресврт и стратегија за експанзија. Како основа за позиционирање на пазарот анализата на конкуренцијата содржи информации за конкуренцијата како големина, брендови, бизнис модел, споредбени финансиски параметри на играчите во секторот, групи на конкуренти, опции за тактики за подобрување во однос на конкуренцијата и слично. This is services for companies and corporations. Competitive analysis includes Competitive benchmark, financial and business comparison between competitors in ones sector, providing situation analysis and providing alternatives for competitive advantage, compared to the competitors.
 • Категорија : Консалтинг
 • Достапност : По нарачка
 • Земја на потекло : Македонија
 • Цена со ДДВ : Дознај ја цената
 • Минимална количина за нарачка : 1

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА

Ка Групација Консалтинг

 • Опис на компанијата : КА Групација (KA Group) е консалтинг претпријатие кое обезбедува услуги на клиенти од приватниот, јавниот и граѓанскиот сектор во областите менаџмент консалтинг и економски и проектни развојни услуги. KA Group Consulting is a professional service company providing services to private, public and civil sector clients, in the areas of Management Consulting and Economic Development Services.
 • Име на контакт лице : Васко Карангелески
 • Тип на членство : Бесплатно членство
 • Адреса : Бул. Климент Охридски бр.54-1/7
 • Поштенски код : 1000
 • Град : Скопје , Македонија
 • Телефон # : 38925511535
 • Факс # : 38925511536
 • Година на регистрација : 2006
 • Број на вработени : 2
 • Процент на извоз : 58
 • Гео локација : Прикажи

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ ВО МАКЕДОНИЈА

Најди го производот што ти треба
Брза пошта - ГЛС 24
Испорака на Вашата пратка од врата до врата во внатрешниот сообраќај пред да заврши наредниот работен ден. Достапност од/до сите локазии низ Македонија.
Осигурување од автоодговорност
Со осигурувањето од автомобилска одговорност е покриена граѓанско-правната одговорност за штети причинети кон трети лица, при употреба на моторно возило. Toa практично значи дека штетата што ќе ја предизвика возачот (осигурн од автоодговорност во моментот на настанување на штетата) кон трето лице, нама да биде на негов товар, туку на осигурителната компанија од која е издадена неговата полиса. Покрај основното осигурување од автомобилска одговорност може да договорите и: -Дополнително осигурување од последица на несреќен случај за возачот и патниците -Осигурување на делумно каско (стакла) Што е потребно да се знае? - Висината на премијата за автомобили зависи од снагата на моторот - За секоја година без штета бонусот се зголемува до најмногу 50% - Обврската врз основа на осигурување истекува во 24 часот на денот забележан во полисата како ден на истекување на осигурувањето Дали сопствената полисата од автомобилска одговорност ја покрива и штетата на сопственото возило? - Не. Со вашата полиса за осигурување од автомобилска одговорност се покриени штетите кои Вие ќе ги причините кон трети лица, при употреба на Вашето возило. Дали може да се наплати надомест на сопствената штета доколку причинител е неригистрирано (неосигурено) возило? - Да, но само во случај кога возилото, причинител на штета, подлежи на обврската за задолжително осигурување од автомобилска одговорност (како на пример: патнички автомобили, товарни возила и автобуси). Ваквите штети се исплаќаат од Гарантниот фонд на Националното биро за осигурување со посредство на осигурителната компанија која ќе го поднесе барањето за надомест на штета. Дали може да се надомести сопствената штета доколку е причинета од непознато возило? - Да, но само нематеријалната штета (смрт, повреда на телото, нарушување на здравјето...). Ваквите штети се исплатуваат од Гарантниот фонд на Националното биро за осигурување со посредство на компанијата за осигурување која ќе го поднесе барањето за надомест на штетата.
Скелиња за градежништво
Компанија ЛАТО - Гостивар се бави со изнајмување и монтажа на скелиња за градежништво.

Консалтинг на MarketKonekt.

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ ВО СРБИЈА

Find the product that you need
Consultation in the selection of doors
Completely independently perform all tasks and possible construction.
Servis računara - Zamena grafičke kartice
Zamena grafičke kartice. BGD servis računara uz dogovor sa vama poboljšava performanse Vašeg računara tako što u njega ubacuje novije i jače komponente. Zamena starih komponenti novijim uz najboje cene u gradu. Uz komponente se dobija račun i garancija.

Consulting on MarketKonekt.

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ ВО БУГАРИЈАНАЈАВА
Заборавена лозинка

Со MarketKonekt
купувачите
 
избираат производи од над 5.500 компании
 
најди го и ти производот што
ти е потребен
 

продавачите
 
промовираат производи
кон повеќе потрошувачи со помали трошоци
 
продавај повеќе и ти
 
 
 
1. регистирај ја компанијата 
 
 
 
2. објави производ
 
 

 
Со MarketKonekt ги проширивме нашите контакти, луѓето се јавуваат, пишуваат, прашуваат, се интересираат, купуваат.
 
MarketKonekt зголемува можности, ги зближува луѓето, го зближува пазарот, а пак тимот на MarketKonekt, една прекрасна екипа за сите времиња.
 
Огненка Георгиевска, менаџер
ТЕХНО АУТО, Скопје
 

 
За повеќе информации во врска со веб сајтот
MarketKonekt.com
контактирајте нé на:
 
 • Тел. +389 (0)2 3177 888