Анализа на конкуренцијата

-10%

Анализа на конкуренцијата

 • Опис на производот : Услуга наменета за претпријатија од Македонија. Анализа на конкуренцијата е алатка која КА Групација ја користи при изработка на стратегија за развој, односно и во случај на стратегија на пресврт и стратегија за експанзија. Како основа за позиционирање на пазарот анализата на конкуренцијата содржи информации за конкуренцијата како големина, брендови, бизнис модел, споредбени финансиски параметри на играчите во секторот, групи на конкуренти, опции за тактики за подобрување во однос на конкуренцијата и слично. This is services for companies and corporations. Competitive analysis includes Competitive benchmark, financial and business comparison between competitors in ones sector, providing situation analysis and providing alternatives for competitive advantage, compared to the competitors.
 • Категорија : Консалтинг
 • Достапност : По нарачка
 • Земја на потекло : Македонија
 • Цена со ДДВ : Дознај ја цената
 • Минимална количина за нарачка : 1

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА

Ка Групација Консалтинг

 • Опис на компанијата : КА Групација (KA Group) е консалтинг претпријатие кое обезбедува услуги на клиенти од приватниот, јавниот и граѓанскиот сектор во областите менаџмент консалтинг и економски и проектни развојни услуги. KA Group Consulting is a professional service company providing services to private, public and civil sector clients, in the areas of Management Consulting and Economic Development Services.
 • Име на контакт лице : Васко Карангелески
 • Тип на членство : Бесплатно членство
 • Адреса : Бул. Климент Охридски бр.54-1/7
 • Поштенски код : 1000
 • Град : Скопје , Македонија
 • Телефон # : 38925511535
 • Факс # : 38925511536
 • Година на регистрација : 2006
 • Број на вработени : 2
 • Процент на извоз : 58
 • Гео локација : Прикажи

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ ВО МАКЕДОНИЈА

Најди го производот што ти треба
Осигурување на имот
Што се можете да осигурате? Вашите куќи, станови, викенд куки, деловни простори и други објекти, намештај, машини и останата опрема, како и залихи можете да ги осигурате во Кроација Осигурување АД Друштво за неживотно осигурување Скопје. КРОАЦИЈА Осигурување НЕЖИВОТ Ви нуди осигурување од различни опасности како што се осигурување од: - Пожар и некој други опасности - Провална кражба и разбојништво - Кршење стакло - Кршење машини - Домакинско осигурување - Осигурување на објекти во градба - Осигурување на објекти во монтажа - Осигурување од преќин на работа - Комбинирано осигурување на електронски сметачи, процесори и слични уреди - Осигурување на стока во ладилници - Осигурување на рудници - Разни други осигурувања на имот. ДОПОЛНИТЕЛНИ ОПАСНОСТИ: - Земјотрес - Поплава - Снежна лавина - Излевање на вода од водоводни и канализациони цевки и др.
Скелиња за градежништво
Компанија ЛАТО - Гостивар се бави со изнајмување и монтажа на скелиња за градежништво.
Домашен факторинг
Домашниот факторинг е производ наменет за откуп на вашите краткорочни побарувања спрема домашни должници, во рамките на Република Македонија. Кај овој тип на факторинг ние сме во постојан контакт со вас и вашите должници со цел да ви овозможиме контиунирано менаџирање на вашите побарувања и ликвидност. Домашниот факторинг е најкорисен за компании од областа на производство кои што ги продаваат своите производи на одложено плаќање, но мораат однапред да платат за репро материјалите кои тие ги користат во процесот на производството. Нашата флексибилност ни овозможува во релативно брз период да ви обезбедиме парични средства, што го прави овој производ идеален за компании кои имаат одложени побарувања спрема домашни должници ,а имаат итна потреба за финансиски средства. Домашниот факторинг е погоден за услужните компании кои имаат потреба веднаш да добијат средства за нивните побарувања, како и македонските увозници кои производите кои ги дистрибуираат ги нудат со одложено плаќање.

Консалтинг на MarketKonekt.

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ ВО СРБИЈА

Find the product that you need
Servis računara - Zamena grafičke kartice
Zamena grafičke kartice. BGD servis računara uz dogovor sa vama poboljšava performanse Vašeg računara tako što u njega ubacuje novije i jače komponente. Zamena starih komponenti novijim uz najboje cene u gradu. Uz komponente se dobija račun i garancija.
Consultation in the selection of doors
Completely independently perform all tasks and possible construction.
Furniture made to measure Kitchens Sliding wardrobes
To ensure a top quality product , with long life , we are committed to using only high quality materials that are tested at each stage of production.   UNIVER Univer is a chipboard melamine melamine foil . Foils provide moisture resistance , steam, heat and so on . In addition to technical and a personal aesthetic , so it comes as a single color , high gloss , the wood pattern or a specific pattern. Formaldehyde emission board chipboard we use the E1 and in accordance with the norms prescribed by the European Union .                         MDF MDF is a material that , unlike plywood has a homogeneous structure which gives it the ability to process in the traditional way , in addition, requires finishing MDF veneer or paint .   worktop Kitchen worktops are basically chipboard thicker laminated foils greater resistance to abrasion and moisture. The difference is in the size, table tops are Duzun 410cm and width 60cm . HDF HDF has a similar structure as the MDF but is pressed at a higher pressure , so that it has a higher hardness . In the manufacture of furniture mainly used HDF 3mm thick , coarse or refined unilaterally melamine foil .   ABS ABS strip that we use for processing Kant plates are made ​​of ecological materials acrylonitrile butadiene styrene . Emissions of hazardous substances is minimized . ABS strip accompanying chipboard designs and come in a wide range of sizes .   polyurethane Two-component coatings for wood in the interior for long-lasting protection and give effect gloss or matte . FURNIR The veneer is a natural material obtained by cutting the trunk into thin sheets which are MDF veneer panels . Most often used FURNIT oak, ash , beech , and a large number of exotic species .   Eurolight Large thickness of the plates in a cardboard honeycomb structure . Elements made ​​of these materials provide a massive set furniture , may be larger, even though they are light weight .

Consulting on MarketKonekt.

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ ВО БУГАРИЈА

Find the product that you need
Furnishing of living
Our mission is to help clients take optimal solutions to create modern and functional furniture. We offer a full range of services-laser measurements of rooms, preparing individual projects, assistance in choosing the appropriate hardware, fabrication, delivery and installation of furniture. With our partners we are able to offer you the best for your needs appliances, mattresses, mattress frames, etc. Our individual approach to product development allows us to create services that meet the precise needs of our clients.

Consulting on MarketKonekt.
Со MarketKonekt
купувачите
 
избираат производи од над 4.000 компании
 
најди го и ти производот што
ти е потребен

продавачите
 
промовираат производи
кон повеќе потрошувачи со помали трошоци
 
продавај повеќе и ти
 
 
1. регистирај ја компанијата 
 
 
 
2. објави производ
 
 

 
Со MarketKonekt ги проширивме нашите контакти, луѓето се јавуваат, пишуваат, прашуваат, се интересираат, купуваат.
 
MarketKonekt зголемува можности, ги зближува луѓето, го зближува пазарот, а пак тимот на MarketKonekt, една прекрасна екипа за сите времиња.
 
Огненка Георгиевска, менаџер
ТЕХНО АУТО, Скопје
 

 
За повеќе информации во врска со веб сајтот
MarketKonekt.com
контактирајте нé на:
 
 • Тел. +389 (0)2 3177 888