00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

  • Language

Vas Eko Dom

  • Company introduction:Друштво за производство, трговија, услуги и управување Ваш Еко Дом Управител ДОО Скопје, е лиценцирана фирма за управување и одржување со станбено-деловни и деловно-станбени објекти, основана во фебруари 2011 година, со седиште во Скопје. Растот на нашата компанија е доказ за долгорочната посветеност кон клиентите и нивните барања. Искуството акумулирано од различните предизвици со кои се соочила компанијата низ нејзиниот развој, е преточено во брзината и квалитетот при давање на нашите услуги. Стратешка определба на фирмата е континуираниот развој и унапредување, како и исполнување на барањата на нашите клиенти. Постојаниот развој и инвестиции во стручниот кадар, вработените, како и надворешните соработници, овозможуваат комплетна подготвеност во сите фази на давањето на услугите од нашата област. Благодарение на совемениот начин на работа и организација, воведување на нови идеи и прилагодување на побаруваните услуги на пазарот, нашата фирма нуди: административно управување и тековно одржување (хаусмајстор и хигиена). Услуги: -Административно управување Доставување на месечни фактури до станарите, со реална пресметка на тековните трошоци и евиденција за наплата преку современ компјутерски систем Редовно подмирување на тековните трошоци во влезот ( струја, лифт, хигиена и слично ) Изготвување и спроведување на годишен план за станбениот објект Управување со резервниот фонд на станбениот објект -Одржување и хигиена Два пати неделно чистење на заеднички простории согласно договорот Нудиме машинско чистење на заеднички простории во договор со станарите Одржување на хигиената во лифтот, бришење на гелендери, влезна врата во влезот -Правна заштита и совети Изготвување на Договор за вршење управувачки услуги Покренување на постапка пред надлежен Нотар против станари кои нередовно ги подмируваат обврските кон управителот Писмена коренсподенција до државните органи и органите на локалната самоуправа Давање на правни совети од страна на управителот за целите и потребите
  • Contact Person Name:Ваш Еко Дом
  • Address:бул. Партизански Одреди 37 лок.17
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:026136769
  • Geo Location:Show

Location

Images

Logo

Other

Company profile complete62.50%
Number of products1
Member since19 Jul, 2017
Last activity01:16:35 , 11 Feb, 2019
Would you like to receive seasonal discounts?


070/287-777

shopping assistance