00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Estia топлинска пумпа


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Estia Toshiba топлинската пумпа воздух/вода е идеално решение за загревање на простории, за добивање санитарна топла вода и уште една предност е тоа што во летните денови може да обезбеди ладење на просториите. - Енергетска ефикасност при ладење и греење - Ја намалуваат емисијата на CO2 во атмосферата - Санитарна топла вода од +40°C до +70°C - Тивка работа - Единиците од Estia топлинската пумпа лесно се вградуваат
 • Availability:On Order
 • Seller:AIRCON
 • Warranty:2 years
 • company profile

  AIRCON

  • Company introduction:АИРКОН е инженерски ориентирана компанија која постои на нашиот пазар веќе подолго време, од 1997 година , а големиот број задоволни клиенти гарантира успешно дејствување и во годините што претстојат. Покрај самоиницијативното сертифицирање на менаџмент системот ISO 9001 и системот за животна средина ISO14001, АИРКОН го усогласи своето делување со измените во Законот за градба и доби Лиценца А за проектирање, ревизија, надзор, изведба и управување со градби. Основните активности се базираат на превземање на фазата машинство во градежната индустрија, нејзино автоматско уптавување и контрола, и тоа: • проектирање на техничката документација • испорака на опрема од палетата на производи на своите Принципали • монтажа на опремата и пуштање во работа, • изведба на инсталации • контрола и регулација на системите за греење, ладење и вентилација со опрема за автоматска регулација , BMS систем • редовно и сервисно одржување • надзор над договорни активности за фаза машинство • консултантски услуги и инвестициони анализи Работиме со опрема од светски реномирани производители, нашиот опсег на опрема се состои од: • клима уреди • чилери / топлински пумпи • вентилоконвектори • клима комори • вентилатори • соларни системи
  • Contact Person Name:Аиркон Доо
  • Address:Дичо Петров 3
  • Post Code:1000
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:02 3090500
  • Fax #:02 3090501
  • Geo Location:Show  023090500

  shopping assistance