00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

Обука за стратешко планирање


 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Целта на обуката е стекнување вештини за стратешко планирање преку
  користење соодветни алатки и техники. По завршувањето на обуката
  учесниците ќе можат: да извршат надворешна и внатрешна анализа на
  средина на фирма/компанија/организација; да употребат алатки за
  анализа; да направат стратешки избор; да дефинираат стратешки цели и
  насоки; да изработат план за спроведување на стратешки цели; да
  подготват буџет во склоп на стратешки план и друго.

  Обуката е дводневна. Вкупно 12 часа.

  По завршувањето на обуката се добива Сертификат за учество.
 • Availability:In Stock
 • Seller:ESP
 • company profile

  ESP

  • Company introduction:Визија ЕСП - Скопје е основано во 1999 година како центар за преводи / толкување, обука по странски јазици и компјутерска обука од страна на врвни професионалци кои делеа јасна визија: Бескомпромисна потрага по врвен квалитет во услугите што ЕСП ги нуди, со што ЕСП ќе израсне во центар на извонредност за обука по странски јазици, компјутери и обуки за развивање и управување на човечки ресурси, кој влева сигурност кај посетителите во успешност на процесот на учење на странски јазик, компјутерско описменување, како и обука за усовршување. ЕСП опстојува на таа визија, и во потрага по квалитет добивката е од второстепено значење. Мисија Текот на работењето, искуствата и знаењата стекнати во тој процес, овозможија од визијата на ЕСП да се развие мисијата на ЕСП: Целосна посветеност кон непречен напредок на клиентите во усовршување на нивните познавања од избраната област, која најдобро е изразена преку Нашето мото Развивај го човечкиот потенцијал! Потврда за квалитет во наставата Од Мај 2006 ЕСП е целосно акредитирано од MAQS (МАКС) - Македонска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици (Асоцијативна членка на EAQUALS - Европска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици). Насоченост кон потребите на клиенти Еден од најважните темели за дизајнирање на нашите обуки се токму утврдените потреби и очекувани исходи на клиентите, врз основа на што изведувачите и посетителите заедно работат на постигнување на договорените цели на најефикасен можен начин
  • Contact Person Name:Лидија Таскова Попова
  • Address:9-ти Мај 4
  • City:Skopje , Macedonia
  • Telephone #:02 3246041
  • Year registered:1999
  • Geo Location:Show
  Retail Price - VAT Included:5.750 MKD

  Обука за вештини на преговарање

  Retail Price - VAT Included:3.100 MKD

  Обука за презентациски вештини

  Retail Price - VAT Included:3.100 MKD

  Обука за решавање проблеми и одлучу ...

  Retail Price - VAT Included:3.100 MKD

  Обука за мотивација

  Retail Price - VAT Included:6.150 MKD

  Обука на обучувачи (ТоТ)
  023246041

  shopping assistance