Енергетски ефикасни згради

Енергетски ефикасни згради

 • Опис на производот : ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИМЕ ЗА 20% ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈАТА ДО 2020 ГОДИНА БУГАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ИЗОЛАЦИИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО СУШТИНА, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРАКТИКА КОНТРОЛА НА СОНЧЕВАТА ЕНЕРГИЈА ПРЕНОС НА ТОПЛИНА 1. Вовед 2. Механизми за пренос на топлина 2.1. Пренос на топлина со кондукција 2.2. Пренос на топлина со конвекција 2.3. Пренос на топлина со радијација 2.4. Премин на топлина 3. Топлинско-физички својства на изолациските материјали 3.1. Основни топлотехнички својства на градежните материјали и на изолациските материјали за згради 4. Отпорност на преносот на топлина низ еднослоен и многуслоен градежен елемент при стационарен режим на простирање на топлинскиот проток 4.1. Отпорност на преминување на топлината низ еднослоен изолациски материјал 4.2. Отпорност на топлинско преминување низ многуслоен изолациски елемент 4.3. Температурни линии 4.4. Определување на разликата меѓу температурите на внатрешната површина на елементот и внатрешниот воздух 5. Топлинско-изолациски материјали во градежништвото 5.1. Класификација на изолациските материјали 5.2. Неоргански изолациски материјали 5.3. Органски топлинско-изолациски материјали 5.4. Синтетички (пластични) маси како изолациски материјали
 • Категорија : Книги
 • Достапност : Контакт
 • Цена со ДДВ : Побарај цена

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА

Космо Иновативен Центар

 • Опис на компанијата : Претприемничките искуства на Софроние и најмладиот син Козмо стекнати за време на неколкугодишниот работен ангажман во металниот и енергетскиот сектор во САД во 1920-тите години резултираше со основање мала мелница за производство на брашно во Кичево, Македонија. Набрзо, малата работилница до крајот на 1930-тите години прерасна во мрежа од 4 современи мелници со рационален хидроенергетски погон, а компанијата стана регионален лидер во својата област. Променетите општествени услови наложија наследниците на Козмо своите претприемнички способности да ги реализираат преку техничко-енергетски консалтинг и научно-истражувачка работа во Канада и Македонија. Акумулираното семејно искуство и новото деловно опкружување во 1990-тите години придонесе за обновување на претприемничката традиција и инвестирање во развој на компанија за проектирање и консалтинг во производно-енергетските технологии. Компанијата ги прошири дејностите и прерасна во иновативен центар за правно-економски, финансиски и маркетинг outsourcing consulting и бизнис-инкубатор за мали и средни претпријатија.
 • Адреса : бул.Јане Сандански 113
 • Поштенски број : 1000
 • Град : Скопје , Macedonia
 • Телефон # : 02/2448077
 • Година на регистрација : 1920
 • Локација на мапа : Прикажинајави се НАЈАВИ СЕ СО Facebook

Заборавена лозинка
Нов корисник? Регистрирај се

Инфо блок
 
 

 
 

 
 

 
За повеќе информации во врска со веб сајтот
MarketKonekt.com
контактирајте нé на:
 
 • Тел. +389 (0)2 3177 888