Енергетски ефикасни згради

Енергетски ефикасни згради

 • Опис на производот : ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИМЕ ЗА 20% ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈАТА ДО 2020 ГОДИНА БУГАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ИЗОЛАЦИИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО СУШТИНА, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРАКТИКА КОНТРОЛА НА СОНЧЕВАТА ЕНЕРГИЈА ПРЕНОС НА ТОПЛИНА 1. Вовед 2. Механизми за пренос на топлина 2.1. Пренос на топлина со кондукција 2.2. Пренос на топлина со конвекција 2.3. Пренос на топлина со радијација 2.4. Премин на топлина 3. Топлинско-физички својства на изолациските материјали 3.1. Основни топлотехнички својства на градежните материјали и на изолациските материјали за згради 4. Отпорност на преносот на топлина низ еднослоен и многуслоен градежен елемент при стационарен режим на простирање на топлинскиот проток 4.1. Отпорност на преминување на топлината низ еднослоен изолациски материјал 4.2. Отпорност на топлинско преминување низ многуслоен изолациски елемент 4.3. Температурни линии 4.4. Определување на разликата меѓу температурите на внатрешната површина на елементот и внатрешниот воздух 5. Топлинско-изолациски материјали во градежништвото 5.1. Класификација на изолациските материјали 5.2. Неоргански изолациски материјали 5.3. Органски топлинско-изолациски материјали 5.4. Синтетички (пластични) маси како изолациски материјали
 • Категорија : Книги
 • Достапност : Контакт
 • Цена со ДДВ : Дознај ја цената

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА

Космо Иновативен Центар

 • Опис на компанијата : Претприемничките искуства на Софроние и најмладиот син Козмо стекнати за време на неколкугодишниот работен ангажман во металниот и енергетскиот сектор во САД во 1920-тите години резултираше со основање мала мелница за производство на брашно во Кичево, Македонија. Набрзо, малата работилница до крајот на 1930-тите години прерасна во мрежа од 4 современи мелници со рационален хидроенергетски погон, а компанијата стана регионален лидер во својата област. Променетите општествени услови наложија наследниците на Козмо своите претприемнички способности да ги реализираат преку техничко-енергетски консалтинг и научно-истражувачка работа во Канада и Македонија. Акумулираното семејно искуство и новото деловно опкружување во 1990-тите години придонесе за обновување на претприемничката традиција и инвестирање во развој на компанија за проектирање и консалтинг во производно-енергетските технологии. Компанијата ги прошири дејностите и прерасна во иновативен центар за правно-економски, финансиски и маркетинг outsourcing consulting и бизнис-инкубатор за мали и средни претпријатија.
 • Тип на членство : Бесплатно членство
 • Адреса : бул.Јане Сандански 113
 • Поштенски код : 1000
 • Град : Скопје , Македонија
 • Телефон # : 02/2448077
 • Година на регистрација : 1920
 • Гео локација : Прикажи

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ ВО МАКЕДОНИЈА

Најди го производот што ти треба
Фотокопирна хартија Multicopy
Фотокопирна хартија Multicopy: • А4 формат , 80 грама • А4 формат , 90 грама • А3 формат , 80 грама
Хартија - Discovery 75 гр. А4
Белина 161 CIE/ISO стандард. Класа Б+ . Discovery обезбедува одлични перформанси на сите печатачи со 100% Квалитет. Шифра: 005980
Школски комплет
Училишни клупи и столчиња (сите димензии, боја по избор)

Книги на MarketKonekt.

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ ВО СРБИЈА

Find the product that you need
Guestbook ANTIQUE
Item: 999 Size: 290 × 250 × 70mm
Office chair - Wagner - EgroMedic 100-4
Item: EgroMedic 100-4
Backpack Adventurer
Adventurer Backpack is made from high quality material Polyester D600 The backpack is suitable for school and everyday activities The backpack comes in three colors, excellent quality and design

Books on MarketKonekt.

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ ВО БУГАРИЈА

Find the product that you need
Books on MarketKonekt.

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ ВО АЛБАНИЈА

Find the product that you need
Investimet - Aksionet, bonot dhe investime të tjera
Autor: Aaron Healey ,Perkthyes: Artur Hadaj ,Kategoria: Kolana ISBN: 978-9928-08-001-1,Numri i faqeve: 56.
Pajisje kancelarike
Për të patur një ambjent të kompletuar në zyrën tuaj, ofrojmë pajisje të ndryshme për përdorim të përditshëm, por dhe produkte specifike për biznesin tuaj, duke filluar nga stilografët dhe kalendarët e tavolinës e deri tek aksesorët për printer, flash disqe, kalendarë dixhitalë dhe mbajtëse për telefona zyre. Gjithçka vjen me garancinë e kualitetit maksimal dhe çmime konkuruese në treg.
Kupidi Antistress
Antistres zyre Kupid.

Books on MarketKonekt.


НАЈАВА
Заборавена лозинка

ИНФО БЛОК
 
 
 
 
 

 
За повеќе информации во врска со веб сајтот
MarketKonekt.com
контактирајте нé на:
 
 • Тел. +389 (0)2 3177 888