00

Login to your profile
New user? | Forgot password?

 • Language

GPS TRACKING SYSTEM

GPS TRACKING SYSTEM

Interested for the price?

 • product description
 • company profile
product description
 • Product Description:Придобивки со имплементирање на овој систем:
  • Спречување на злоупотреба на работното време од страна на вработените
  • Знаење на точната локација во секој момент во текот на работното време.
  • Намалување на злоупотребата на користење на службените возила за приватни цели.
  • Сознание на точната рута на движење на вработениот
  • Локација на креиран документ
  • Пронаоѓање на украден уред*.

  Начин на имплементација:
  • Можат да се искористат сите уреди што подржуваат GPS (MC 65).
  • Апликацијата работи во позадина и не е видлива за корисникот на уредот.
  • Варијабилен итервал на пуштање на локација
  • Пуштање на локација со секој креиран документ.
  • Доколку уредот се наога во околина каде нема GPRS (интернет), се зачувува неговата локација и при првото добивање на интернет се пуштат локациите.

  Што нуди програмот:
  • Графички приказ на моментална локација
  • Графички приказ на дневна рута
  • Графички приказ на рута со поголем интервал.
  • Графички приказ на рута по корисник/уред
  • Збирен графички приказ по сите корисници/уреди
  • Графички приказ на место каде е креиран документот
 • Availability:Contact
 • Seller:Info-biro
 • company profile

  Info-biro

  • Company introduction: Info Biro is an independent Software & Hardware Company, specializes in Point-of-Sale and General Business Information Systems. Our goal is to provide comprehensive, dependable solutions to our customers. We are skilled at designing and delivering complete, turnkey solutions.We do everything for you: we design tech information system, supply the hardware, wire and configure the network, develop and install the system and application software, provide basic training for the end-users and provide comprehensive after-sales support.
  • Contact Person Name:Info-Biro
  • Address:Ванчо Николески 3
  • Post Code:6000
  • City:Ohrid , Macedonia
  • Telephone #:046 262139
  • Fax #:046 231580
  • Geo Location:Show  046262139

  shopping assistance